khak bardari nokate mohem

 

این فایل حاوی چند نکته بسیار کوتاه ولی بسیار ضروری در مورد نکاتی است که در گود برداری می بایست حتما لحاظ گردد. خاکی که سازه بر ان ساخته می شود از مهمترین  اجزایی است که می بایست در طراحی ها لحاظ گردد وبا توجه به اطلاعات نسبتا پایین مهندسان عمران در زمینه رفتار شناسی خاک خواندن این مطلب در مورد نکات مهم و ضروری که در گودبرداری ها باید رعایت شود بسیار مهم است.

 

 

دانلود گود برداری و نکات مهم و ضروری در اجرای گود برداری