در صورت هرگونه مشکلی در پرداخت یا دانلود فایل های خریداری شده از روش های زیر جهت ارتباط استفاده نمایید

تماس:  09189484062

تلگرام:  Ci_Se_2017@

ایمیل: engcivilservice@gmail.com