کنترل دریفت در قاب خمشی بتنی

خانه / طراحی لرزه ای

 

zavabet omoomi sakhteman

 

برای کنترل دریفت در قاب خمشی بتنی:
۱- یک فایل ایجاد کرده و سختی تیرها و ستونها را ۱٫۵ برابر کنید.

۲- دوره تناوب سازه را در فایل جدید بخوانید.

۳- بدون توجه به محدودیت ۱٫۲۵ برابر دوره تناوب تجربی، نیروهای زلزله (EX, EY, EXP,EXN, EYP, EYN) مجددا با دوره تناوب جدید محاسبه نمایید.

۴- مجددا سختی تیرها و ستونها را کاهش داده (۰٫۷ و ۰٫۳۵) و نیروی های زلزله محاسبه شده در گام قبلی را به سازه وارد کرده و جابجایی را کنترل نمایید.

توضیح تکمیلی در خصوص کنترل دریفت طبقات در ساختمانهای بتنی و فلزی:
در آئین نامه ۲۸۰۰ ویرایش سوم، تبصره ای در بخش کنترل دریفت آئین نامه عنوان میکند(بند ارفاقی) میتوان دریفت طبقات را تحت نیروهائی انجام داد که بر اساس زمان تناوب اصلی بدون محدودیت تبصره ۱ بند ۲-۳-۶ (صفحه ۳۶) بدست آمده است، یعنی همان {T تجربی*۱٫۲۵ }میباشد. اما آئین نامه اجازه میدهد در صورتیکه یک طرف سازه در زمان کنترل دریفت ها جواب ندهد، میتوانیم یک فایل Save As تهیه کرده و این بار با  T  دینامیکی نیروها را کنترل کرده و اعضاء را طراحی کنیم.
در روابط داشتیم:
{T=min{T Dyn , 1.25T tajrobi
نحوه گرفتن پریود دینامیک (T Dyn) از برنامه:
T=2π√m/k
با بالا رفتن پریود، نیروها کاهش می یابند، لذا برای اصلاح سختی در فایل کپی ابتدا ضریب سختی ستونها را ۱ و ضریب سختی تیرها را ۰٫۵ جایگزین کرده و با این شرایط سازه تحلیل و T واقعی از برنامه خوانده میشود و با این T نیروها بدست می آید. این موضوع فقط در ساختمانهای بتنی بوده و موضوع تبصره ۲ بند ۲-۳-۶ (صفحه ۲۱) آئین نامه ۲۸۰۰ میباشد.
یعنی سازه ای که دریفت آن در پایان کار طراحی جواب نمیدهد را میتوان با استفاده از T دینامیکی و محاسبه C در روش UC و محاسبه Iubc در روش UBC94 سازه را تحلیل و طراحی و سپس دریفت ها را با دریفت های مجاز کنترل نموده که این کنترل توام با تغییر نمره اعضاء تیر و ستون میسر خواهد شد.

 

 

 

چک کردن دریفت سازه ها با اکسل اماده+آموزش

خانه / طراحی لرزه ای

 

check kardan drift

 

مطلب زیر از کاملترین منابع  موجود در فضای وب می باشد که با یک فایل اماده اکسل و اطلاعاتی که از فایل ایتبس سازه می گیرد به کنترل دریفت سازه می پردازد این فایل کاملا در فایل اکسل کد نویسی شده و نیاز به هیچ نوع کار دستی ندارد این مطلب به تمامی مهندسان و دانشجویان و اساتید توصیه می گردد که با توجه به اهمیت بسیار بالای کنترل دریفت در سازه این مطلب از اهمیت بالایی برخوردار است.
<br/

دانلود چک کردن دریفت سازه ها با اکسل اماده+آموزش

مقایسه روش طراحی بر اساس تغییرمکان و براساس نیرو

خانه / طراحی لرزه ای / مباحث 21 گانه

 

tageer makan va niroo

 

در این پاورپوینت دو روش طراحی بر اساس تغییر مکان و بر اساس نیرو با هم مقایسه شده است که سرفصل های این پاور پوینت به شرح زیر می باشد :

تاریخچه ارائه روش طراحی مستقیم براساس تغییرمکان

مبانی روش طراحی مستقیم براساس تغییرمکان

روش DDBD برای سازه های قاب-دیوار

-توسعه روش برای سازه های قاب-دیوار :

– ارائه رابطه ای برای پروفیل تغییرمکان سازه قاب-دیوار

–  ارائه رابطه ای برای میرایی ویسکوز معادل که اندرکنش قاب-دیوار را منظور نماید

فرضیات منظورشده در طراحی ها و تحلیلهای غیرخطی

بررسی روش DDBD بر روی یک سازه :

-نتایج تغییرمکانهای تحلیلهای تاریخچه زمانی غیرخطی

-نتایج Drift در تحلیلهای تاریخچه زمانی غیرخطی

-نتایج برش قاب در تحلیلهای تاریخچه زمانی غیرخطی

-نتایج لنگر دیوار در تحلیلهای تاریخچه زمانی غیرخطی

-نتایج لنگر دیوار در تحلیلهای تاریخچه زمانی غیرخطی

-نتایج برش دیوار در تحلیلهای تاریخچه زمانی غیرخطی

-نتایج لنگر ستونها در تحلیلهای تاریخچه زمانی غیرخطی

-نتایج لنگر ستونها در تحلیلهای تاریخچه زمانی غیرخطی

بررسی روش نیرویی استاندارد ۲۸۰۰  بر روی یک سازه :

-نتایج تغییرمکانهای تحلیلهای تاریخچه زمانی غیرخطی

-نتایج Drift در تحلیلهای تاریخچه زمانی غیرخطی

-نتایج برش قاب در تحلیلهای تاریخچه زمانی غیرخطی

-نتایج لنگر دیوار در تحلیلهای تاریخچه زمانی غیرخطی

-نتایج لنگر دیوار در تحلیلهای تاریخچه زمانی غیرخطی

-نتایج برش دیوار در تحلیلهای تاریخچه زمانی غیرخطی

-نتایج لنگر ستونها در تحلیلهای تاریخچه زمانی غیرخطی

-نتایج لنگر ستونها در تحلیلهای تاریخچه زمانی غیرخطی

-نتایج مقایسه دو روش ارائه شده در بالا

 

   دانلود مقایسه روش طراحی بر اساس تغییرمکان و براساس نیرو