پایپ جکینگ چیست؟

خانه / مسائل اجرایی

untitled454545
پایپ جکینگ یک تکنیک پیشرفته جهت نصب لوله های زیرزمینی ، کانالها و لوله های مخصوص برق و مخابرات  می باشد . همزمان با راندن لوله های مخصوص توسط جکهای هیدرولیکی بسیار قوی ، عملیات حفاری نیز درون شیلد و در جلوی لوله پیشرو صورت می پذیرد . این روش یک خط لوله انعطاف پذیر ، مقاوم و آب بند همانند یک تونل ایجاد می کند .
از نظر تئوری هیچگونه محدودیتی برای طول مسیر لوله رانی توسط پایپ جکینگ وجود ندارد ، با این حال ملاحظات علمی ، مهندسی و اقتصادی ممکن است در عمل محدودیتهایی را بوجود آورند . می توان با این روش مسیرهایی به طول چندین متر ، بصورت مسیر مستقیم یا مسیر منحنی و یا ترکیبی از این دو اجرا کرد .حالتهای مختلف سیستمهای حفاری شامل حفاری دستی ( Hand Shield ) و روش ماشینی ( Mechanical Shield ) می باشد . قطر لوله های قابل رانش جهت نصب توسط این سیستم از ۱۵۰ میلیمتر تا ۳۰۰۰ میلیمتر بوده و در عین حال تلورانس سازه ای این سیستم با سایر روشهای تونل زنی قابل رقابت است ، همچنین در مقایسه با تونلهای سگمنتال خاک برداری و حفاری کمتری داشته و در نتیجه تثبیت خاک را بهم نریخته و احتمال رانش زمین را به حداقل می رساند . روشهای حفاری مکانیکی شبیه روشهایی است که در سایر تونل زنی ها مورد استفاده قرار می گیرد . غلافها ، حفارها و محافظ جلویی لوله برای شرایط متنوعی از خاک  قابل طراحی می باشد .
از نظر تئوری هیچگونه محدودیتی برای طول مسیر لوله رانی توسط پایپ جکینگ وجود ندارد ، با این حال ملاحظات علمی ، مهندسی و اقتصادی ممکن است در عمل محدودیتهایی را بوجود آورند . می توان با این روش مسیرهایی به طول چندین متر ، بصورت مسیر مستقیم یا مسیر منحنی و یا ترکیبی از این دو اجرا کرد .حالتهای مختلف سیستمهای حفاری شامل حفاری دستی ( Hand Shield ) و روش ماشینی ( Mechanical Shield ) می باشد . قطر لوله های قابل رانش جهت نصب توسط این سیستم از ۱۵۰ میلیمتر تا ۳۰۰۰ میلیمتر بوده و در عین حال تلورانس سازه ای این سیستم با سایر روشهای تونل زنی قابل رقابت است ، همچنین در مقایسه با تونلهای سگمنتال خاک برداری و حفاری کمتری داشته و در نتیجه تثبیت خاک را بهم نریخته و احتمال رانش زمین را به حداقل می رساند . روشهای حفاری مکانیکی شبیه روشهایی است که در سایر تونل زنی ها مورد استفاده قرار می گیرد . غلافها ، حفارها و محافظ جلویی لوله برای شرایط متنوعی از خاک  قابل طراحی می باشد .
 منبع:سایت پایپ جکینگ

 

پی چیست؟ انواع پی کدامند؟ + عکس

خانه / انواع پی ها

 

pey anvae peyha

 

پی به عنوان یکی از اعضای باربر ساختمان وظیفه ی توزیع و انتقال وزن ساختمان به زمین را دارد. طراحی یک پی مناسب به خصوصیات خاک زیر ان از یک طرف و مقدار وزن ساز ه ای روی ان از طرف دیگر بستگی دارد. سرفصل های ارائه شده در این فایل به شرح زیر است که به تمام مهندسان و دانشجویان عزیز توصیه می گردد:

پی های ساختمانی

سازه چیست

تعریف پی

بار مرده

بار زنده

بار جانبی

انواع پی از نظر مصالح مصرفی

پی شفته ای

پی سنگی

پی اجری

پی فلزی

پی بتنی

انواع پی از لحاظ سیستم ساخت

پی های سطحی:تکی منفرد نواری صفحه ای گسترده رادیه ژنرال مشترک باسکولی پی کلاف شده

پی های غیر سطحی:پی های نیمه عمیق ( چاهی ) عمیق شمعی

پی کنی و خاک برداری

ابعاد پی کنی

گود برداری

گودبرداری در زمین های نامحدود

گودبرداری در زمین های محدود

عوامل تاثیرگذار در انتخاب نوع پی

 

 

دانلود پی چیست و انواع پی کدامند