فیلم واکنش اجزای پل در هنگام زلزله (توصیه به مهندسان عمران)

خانه / مهندسی پل

 

pol zelzeleh

 

پل ها از مهمترین قسمت های شهر ها هستند که ناشی از نقش بسیار حساس ان ها در ارتباط دادن قسمت های مختلف شهر ها به همدیگر است لذا واکنش پل ها در برابر زلزله از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است به همین منظور در ویدئوی زیر به شکل کاملا مشخصی این واکنش نشان داده شده است که به تمام مهندسان عمران و سازه توصیه می گردد که این ویدئو را مشاهده کنند و از ان در جهت بالا بردن دید مهندسی و درک خود از مسائل مهندسی بهره ببرند.

 

دانلود واکنش پل در هنگام زلزله

پل سازی و مفاهیم اساسی پل سازی و روش های مقاوم سازی آن

خانه / مهندسی پل

 

conferance pol

 

 

در این مطلب که گزارش مفصلی از یک کنفرانس مربوط به پل سازی می باشد، به بررسی مفاهیم اساسی پل سازی پرداخته شده است و به تعداد زیادی از مقالاتی که در مورد پل سازی می باشد اشاره گردیده ونکات اساسی آن بیان شده است. این مطلب به تمام دانشجویان رشته عمران توصیه می گردد.سر فصل های ارائه شده در این گزارش به شرح زیر است:

بازرسی، تعمیر و نگهداری پلها

پایش سلامت

مفاهیم جدید

مواد و روشها و فناوریهای نوین ساخت

طراحی و ساخت

استانداردها وآیین نامه های ملی و بین المللی

پلسازی به روش پیشرانی

نگهداری پلها براساس آشتو

راهنمای اصول مدیریت فنی پلها

پلهای یکپارچه

ملحقات پل سیستمهای تکیه گاه و درز انبساط

دستورالعمل بهسازی لرزه ای پلهای بزرگراهی

بازرسی وارزیابی روسازی پلهای فولادی،

بازرسی و ارزیابی روسازه پل های بتنی

راهکارهای مقاوم سازی پل

 

 

دانلود مفاهیم پل سازی و روش های مقاوم سازی ان