gharardad

 

در این فایل متون قابل ویرایش بسیار مناسبی برای عقد قرار داد ها اورده شده است که می توانید با مراجعه به این متون و ویرایش احتمالی این متون از آن ها استفاده نمایید، که با توجه به اهمیت متون استفاده شده در قرار داد ها استفاده از متن مناسب در آن ها بسیار اهمیت دارد. قرار داد های آورده شده در این فایل شامل موضوعات زیر است:

قرارداد کار

قرارداد اجاره وسیله نقلیه

فرم قرارداد واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدمات

درخواست پرداخت برای ضمانت نامه شرکت در مناقصه

درخواست پرداخت برای ضمانت نامه حسن انجام کار

قرارداد (خرید ساختمان نیمه ساخته«در حال احداث)

توافقنامه

توافقنامه مطالعاتی، تحقیقاتی

تمدید قرارداد

تمدید قرارداد نگهداری فضای سبز

تمدید قرارداد استخدام پیمانی

تمدید قرارداد اجاره کمپرسور

تعهد نامه

قرارداد (بیع قطعی یک باب ساختمان و یک باب مغازه)

قرارداد « بیع قطعی منقول یک دستگاه اتومبیل سواری »

قرارداد (بیع قطعی ملک)

قرارداد (بیع قطعی سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب خانه مسکونی)

قرارداد فروش اقساطی (به استناد قرارداد تخصیص تسهیلات)

برگ پیشنهاد قیمت

آیین نامه معاملات شرکت

قرارداد (انجام خدمات ……………..)

 

 

دانلود متن های مناسب برای قرار داد ها