طراحی اعضا کششی

خانه / مباحث 21 گانه

 

tarahi aeza kesheshi

 

درس طراحی سازه های فولادی I  و II  از مهم ترین دروس دوره کارشناسی رشته عمران و از پرکاربرد ترین آنهاست که از مهمترین فصول موجود در این درس طراحی اعضا کششی است که از اهمیت بالایی برخوردار است در یک سازه فولادی اعضای کششی کاربرد زیادی دارند.اعضای کششی به عنوان اعضای اصلی و درجه دوم مورد استفاده قرار می گیرند.اعضای اصلی جزئی از سیستم باربر سازه هستند اعضای درجه دوم به صورت مهار بندی سیتم های سقف و کف و تأمین مهار جانبی برای اعضای فشاری و خمشی می باشند این فایل ضمنا می تواند به عنوان بخش مهمی از جزوه دروس طراحی اعضای فولادی و بتنی نیز مورد استفاده قرار گیرد.سرفصل های ارائه شده در این فایل به شرح زیر است :

کاربرد اعضای کششی در سازه های فولادی

نیمرخ های تک مورد استفاده به عنوان عضو کششی

نیمرخ های ترکیبی مورد استفاده به عنوان عضو کششی

طراحی اعضای کششی

بررسی طراحی در طول عضو کششی

اثر سوراخ های یک در میان در محاسبه مساحت خالص

سطح مقطع خالص مؤثر

انتقال نیرو در اتصال

اعضای کششی ساخته شده از نیمرخ های مرکب

طراحی اعضای کششی در طول عضو

گسیختگی قالبی

بعد از گسیختگی قالبی

 

 کلیک کنید: دانلود طراحی اعضا کششی

اموزش رسم پی نواری در سیف

خانه / سیف

 

tarahi pey navari

 

با توجه به ملاحظات معماری گاهی اوقات مجبوریم که از پی های نواری استفاده نماییم با توجه به اینکه پی های نواری کاربرد زیادی در ساختمان ها دارند لذا توجه شما را به روش رسم پی های نواری در نرم افزار سیف جلب می کنم. این مطلب برگرفته شده از سایت  ایران عمران می باشد.

 

 کلیک کنید: دانلود اموزش رسم پی نواری در سیف

راهنمای طراحی اتصالات در ساختمان های فولادی

خانه / اتصالات و مسائل اجرایی

 

ettesal

 

این کتاب که از انتشارات  وزارت مسکن و شهر سازی است از قوی ترین منابع در خصوص بررسی عوامل موثر در طراحی  اتصالات می باشد که از مهمترین مسائلی که در این کتاب امده است می توان به سر فصل های زیر اشاره داشت :

۱-آشنایی با جوشکاری و علائم جوشکاری 
۲-واکنش تکیه گاهی تیرهای ساده 
۳-واکنشهای تکیه گاهی تیرهای دوسرگیردار 
۴-جداول مقاومت برشی نبشی های جان 
۵-اتصال ساده تیر توسط نبشی های جان 
۶-‏اتصال ساده تیر توسط نشیمن تقویت نشده (انعطاف پذیر) و تقویت شده 
۷-اتصال گیردار تیر به ستون (تیرهای تک) 
۸-‏ اتصال گیردار تیر به ستون (تیرهای زوج) 
۹-‏ اتصال خورجینی تیر به ستون 
۱۰-‏ اتصال عرضی دو تیر موازی 
۱۱-وصله تیرها با ورق جان و بال 
۱۲-‏ وصله مستقیم تیرها 
۱۳-‏نعل درگاهی ها 
۱۴-‏جزئیات مهار دیوارهای غیر باربر با مصالح بنایی به ستون های فلزی 
۱۵-اتصال تیرهای پیشانی یکسره به انتهای تیر اصلی 
۱۶-‏جزئیات ساخت تیرهای پله در محل خم ها 
۱۷-‏اتصال تیرکنسول شده از تیر اصلی با استفاده از صفحه اتصال و تیر پشت بند 
۱۸-تیرهای لانه زنبوری 
۱۹-‏محاسبه اعضای قطری یکپارچه کننده سقف های طاق ضربی 
۲۰-اتصال تیپ طاق ضربی بر روی کلاف بتنی 
۲۱-‏اتصال تیپ طاق ضربی در داخل کلاف بتنی سقف 
۲۲-جزئیات تیپ سقف تیرچه بلوک درساختمان های فلزی 
۲۳-‏جداول و منحنی های طرح سقف تیرچه بلوک 
۲۴-‏جزئیات تیپ کف ستون ها 
۲۵-‏وصله ستون های مرکب 
۲۶-‏جزئیات تیپ بست های ستون ها 
۲۷-‏جزئیات اتصال بادبندها 
۲۸-جداول مشخصات هندسی نیمرخ ها و روابط استاتیکی

 

کلیک کنید : لینک دانلود راهنمای طراحی اتصالات در ساختمان های فولادی