اصول طراحی به روش LRFD

خانه / مباحث 21 گانه

 

zavabet omoomi sakhteman

 

در این مطلب با موارد زیر که از اصول اساسی مهندسی عمران باشد اشنا می شوید که این مطلب به تمامی مهندسان عمران توصیه می شود.

مقدمه ای بر فولاد و مبانی طراحی

انواع بارهای وارد بر سازه

انواع فولادها

اجزای تشکیل دهنده فولاد

روش تولید فولاد در کارخانه ذوب آهن

نقاط قوت و ضعف فولاد

یادآوری تست – تنش – کرنش فولاد

نمودار تنش – کرنش فولاد معمولی

طبقه بندی فولادها براساس علامت اختصاری فولاد

انواع مقاطع فولادی و کاربرد آنها

انواع سیستمهای رایج ساختمان

انواع روشهای طراحی سازه فولادی

ضریب کاهش مقاومت در مبحث ۱۰

مزایای روش ضرایب بار و مقاومت

مهمترین تفاوتهای روش تنش مجاز و روش ضرایب بار و مقاومت

رابطه بین ضریب اطمینان و ضریب کاهش مقاومت

مروری بر تئوری های تسلیم

بخش ۲ – طراحی اعضای کششی

بخش ۳ – طراحی اعضای خمشی

بخش ۴ – طراحی برای برش

 

دانلود اصول طراحی به روش LRFD

دوره آموزشی آشنایی با طرح لرزه ای و طراحی به روش حالت حدی

خانه / سازه های فولادی / طراحی لرزه ای

 


Amozesh tarahi
آنچه در این مطلب اشاره خواهد شد:
بررسی تغییرات صورت گرفته در مبحث دهم ویرایش ۱۳۸۷ و مقایسه با ۰۵-AISC360
نحوه اعمال الزامات طرح لرزه ای مبحث دهم در دفترچه محاسبات
طراحی سازه های فولادی به روش حدی LRFD  بر اساس ضوابط مبحث دهم و AISC
روش های بکار گیری اثر مرتبه دوم(لنگر ثانویه)

   دانلود دوره آموزشی آشنایی با طرح لرزه ای و طراحی به روش حالت حدی