نکات اجرایی سازه های بتن مسلح صفر تا صد برای ورود به بازار کار

خانه / سازه های بتنی

nokat-ejraee-sazehay-betoni

این فایل شامل سرفصل های زیر در مورد اجرای سازه های بتن مسلح می باشد و شامل توضیحات کامل و بسیار دقیق و اجرایی در این موارد است که توجه شما را به ان جلب می کنم:

مبانی طرح اختلاط بتن و روش های نگهداری و عمل اوری بتن

ضوابط و شیوه اجرای ارماتور گذاری طولی و عرضی در تیرها

ضوابط و شیوه اجرای ارماتور گذاری طولی و عرضی در ستون ها

ضوابط و شیوه اجرای ارماتور گذاری طولی و عرضی در دیوارها

ضوابط و شیوه اجرای ارماتور گذاری طولی و عرضی در اتصالات

ضوابط و شیوه بتن ریزی در تیر ستون و دیوار و اجرای درز انقطاع

مبانی کارایی و پایایی بتن

ازمایش های بتن و میلگرد

شیوه اجرای پله بتنی و سطح شیبدار

 

دانلود نکات اجرایی سازه های بتن مسلح صفر تا صد برای ورود به بازار کار

فرمت دفترچه محاسبات سازه بتنی

خانه / سازه های بتنی

 

daftarche mohasebate betoni

 

یکی از مشکلات مهندسان محاسب رسیدن به یک فرمت مشخص در نوشتن دفترچه محاسبات سازه های بتنی است که با توجه به اهمیت این مسئله تمامی سرفصل هایی که نیاز است در یک دفترچه محاسبات وجود داشته باشد را در فایل زیر اورده ام که رعایت این سرفصل ها را برای تمام مهندسان عمران پیشنهاد می کنم.

 

 کلیک کنید: دانلود فرمت دفترچه محاسبات سازه بتنی