بررسی اشکالات اجرایی ساختمان های بتنی + عکس های متعدد اجرایی

خانه / سازه های بتنی / مسائل اجرایی

 

eshkalate ejraee sakhteman hay betoni

 

بخش اعظمی ازسرمایه های ملی صرف ساختن ساختمان ها می گردد. امروزه دیگر ساختمان ها صرفاً به عنوان پناهگاهی برای سکونت بشر محسوب نمی شوند. کشور ایران کشور لرزه خیزی می باشد که زلزله های اخیر از قبیل زلزله منجیل- زلزله رودبار- زلزله بم و زلزله اهر و ورزقان گواه این موضوع می باشند. هدف آئین نامه هایزلزله در تعیین حداقل ضوابط و مقررات برای طرح و اجرای ساختمانهای با اهمیت متوسط (مثلاً مسکونی) آن است که با حفظ ایستایی ساختمان در برابر زلزله های خفیف و متوسط بدون وارد شدن آسیب عمده سازه ای قادر به مقاومت باشد.

ایرادات اجرایی در ساخت ساختمان های بتنی:
۱ – ساختمان های بتنی که سیستم لرزه برشان صرفاً قاب خمشی است در مقایسه با آنها که دیواربرشی دارند عملکرد ضعیفتری دارند. علت این امر تمرکز تخریب در اتصالات است وبه دلیل ضعف ذاتی اتصالات بتنی، آسیب پذیری این نوع سازه زیاد است. به عکس ساختمان های دارای دیوار برشی نرمی بیشترو کاهندگی کمتری دارند واز این رو، عملکرد بسیاربهتری دارند.
۲ – یک اشکال اجرایی مهم که در ساختمان های بتن آرمه مشاهده می شود، عدم وجود خاموت های با قلاب ۱۳۵ درجه می باشد. پیمانکار معمولا بدلیل راحتی اجرا از اجرای خاموت با قلاب ۱۳۵ درجه طفره می رود. این خاموت ها در تیرها وستون ها، مخصوصاً در نواحی ویژه تیرها وستون ها نقش مهمی در محبوس شدگی بتندارند. متاسفانه این موضوع چندان برای سازندگان ساختمان روشن نیست و تمهیدات ویژه ای را در ناحیه اتصالدرنظر نمی گیرند.
۳ – عدم توجه به سرگیر بودن یا شانه گیربودن تیرهای بتنی در پلان های معماری و برش ها
۴ – و……

این موارد و موارد بسیار زیاد دیگر را می توانید از مطلب زیر دانلود کنید این مطلب که حاوی مهمترین و کاربردی ترین اشکالات در اجرای سازه های بتنی است  به تمامی دانشجویان و مهندسین عزیز توصیه می گردد

 

دانلود بررسی مشکلات اجرایی سازه های بتنی+عکس های اجرایی

مسائل اجرایی در ساختمان های بتنی از صفر تا صد

خانه / مسائل اجرایی

 

ejrabetoni

 

سرفصل های ارائه شده در این فایل تمامی نکات اجرایی ساختمان های بتنی از جمله سرفصل های زیر را در بر می گیرد:

فصل اول: بتن و اجزای تشکیل دهنده ی آن ( تعریف بتن – محاسن و معایب بتن – خواص بتن – سیمان – مصالح سنگی –مواد افزودنی )

فصل دوم:ازمایش های بتن و مواد تشکیل دهنده ان ( ازمایش های سیمان – ازمایش های سنگدانه –ازمایش های بتن )

فصل سوم : طرح اختلاط بتن ( روش طرح اختلاط  – عوامل موثر در طرح مخلوط – روش طرح اختلاط – مراحل اختلاط )

فصل چهارم : میلگرد های فولادی در بتن مسلح ( عومل اصلی موفقیت بتن مسلح – بتن پیش تنیده – روش های تولید – ابعاد میلگرد ها – شبکه های جوش شده از سیم – سیم ها و کابل هاب پیش تنیده – قلاب های استاندارد – وصله میلگرد ها –پوشش بتنی روی میلگرد – حفاظت و انبار کردن میلگرد ها )

فصل پنجم :اعضای ساختمان های بتنی ( فونداسیون و شناژ- انواع شالوده – شناژ رابط بین فونداسیون – ستون – انواع ستون – تیر – شناژ قائم – شناژ افقی – دال – دال یک طرفه – دال دوطرفه – دیوار دیوار حائل – دیوار باربر – دیوار برشی – پله  )

فصل ششم : اجرای بتن ( پیمانه کردن مصالح ساخت بتن – اختلاط دستی – اختلاط با دستگاه – تراکم بتن – نمونه گیری از بتن در هنگام اجرا – شمشه یا تراز کردن – ماله کشی – عمل اوری – بتن ریزی در هوای گرم و سرد – انواع ترمیم – بهسازی )

فصل هفتم : ضمیمه ( بتن پلیمری – گوگردی- الیافی – غلطکی – بتن سبک – بتن سنگین – ساندویچی – بتن خود تراکم – کاربرد فناوری نانو در بتن )

 

 دانلود مسائل اجرایی در ساختمان های بتنی از صفر تا صد