تعدیل چیست؟ چگونه تعدیل بنویسیم؟ از صفر تاصد

خانه / متره

taedil

معمولا در حین انجام پروژه قیمت کارها افزایش یا کاهش پیدا می کند این تغییرات قیمت در قالب صورت وضعیتی به نام تعدیل به پیمانکار پرداخت یا کسر می گردد.

شرح کامل تعدیل و چگونگی محاسبات ان و شرح تمامی جزئیات روند انجام کار در اینجا اورده شده است که توجه تمام دانشجویان و مهندسان گرامی به ان جلب می شود.

 

دانلود تعدیل چیست؟ چگونه تعدیل بنویسیم؟ از صفر تاصد

متره و براورد و صورت وضعیت نویسی از صفر تا صد

خانه / متره

 

metrehvasooratvaseeatnevisi

در این فایل به اموزش کاملی در مورد متره و براورد و نوشتن صورت وضعیت پرداخته شده است که با توجه به اهمیت متره کردن درست ابنیه و نوشتن دقیق صورت وضعیت در کارهای اجرایی به تمام دوستان توصیه می شود:

فصل اول: آشنایی با متره و براورد و روند انجام یک پروژه ساختمانی

– متره و براورد

– روند اجرای یک پروژه ساختمانی

– کارفرما

– مشاور

– مطالعات پروژه

– مترور

– دفترچه فهرست بها

– نمونه جداول خلاصه فصول فهرسات بهای ابنیه و فهرست بهای واحد پایه و رشته ابنیه

– اشنایی با نحوه به کارگیری جداول ریز متره خلاصه متره و برگه مالی و نمونه هایی از این جداول

– پیمانکار

– پیمان

– برنامه زمان بندی و نمونه جدول ان

– دستگاه نظارت

– ناظر مقیم

– رئیس کارگاه

– صورت وضعیت موقت و قطعی

-نمونه جدول صورت وضعیت و دستور کار

– تحویل موقت

-دوران تضمین

– تحویل قطعی

– نمودارهای انتخاب مشاور، پیمانکار و عملیات اجرایی ساختمان

فصل دوم: اشنایی با سرفصل های کارهای ساختمانی و و احد های اندازه گیری

-عملیات تخریب

– عملیات خاکی با دست

– عملیات خاکی با ماشین

– عملیات بنایی با سنگ

– قالب بندی چوبی و فلزی

– کارهای فولادی با میلگرد

– بتن در جا

– کارهای فولادی سنگین

– سقف سبک بتنی

– اجرکاری و شفته ریزی

– بتن پیش ساخته و بلوک چینی

– عایق کاری رطوبتی

– کارهای ازبست سیمان

– کارهای فولادی سبک

– کارهای الومینیومی

– اندود کاری و بند کشی

– کارهای چوبی

– کاشی و موزاییک فرش و سرامیک کاری

– معرفی و توضیح جداول مربوط به اندازهگیری اوزان، سطوح، واحجام

– پیوست۱

-پیوست۲

فصل سوم: حمل مصالح و تجهیز کارگاه و ضرایب مورد استفاده در براورد

– نحوه محاسبه هزینه حمل مصالح و تعیین مبدا حمل مصالح

– تجهیز کارگاه

– مصالح پای کار

– ضرایب مورد استفاده در براورد (ضریب بالاسری، ضریب طبقات، ضریب ارتفاع، ضریب منطقه، تعدیل و ضریب پیمان)

فصل چهارم: نمونه های عملی (پروزه متره)

-توصیه های اجرایی

 

دانلود متره و براورد و صورت وضعیت نویسی از صفر تا صد

پروژه متره

خانه / متره

 

metrehpr

 

پروژه زیر یک پروژه متره کامل است که در این پروژه موارد زیر اورده شده است : معرفی پروژه ، لیستوفر، ریز متره ، برگ مالی، برگ ضرایب و براورد مالی ضمنا این پروژه فایل های نقشه ساختمان را نیز در قالب یک سری عکس اورده است که با توجه به تشریح کامل مباحث و محاسبات در این پروژه دیدن ان برای دانشجویان توصیه می شود.

 

کلیک کنید: دانلود پروژه متره

پروژه متره دانشجویی

خانه / متره

 

estimate

در این پروژه نویسنده علاوه بر نقشه های اتوکد سازه متره شده با ایجاد یک سری فایل اکسل به محاسبه و متره کردن تمامی بخش های ساختمان پرداخته است این پروژه از کاملترین پروژه های فضای مجازی است.

لینک دانلود پروژه متره دانشجویی

پروژه دانشجویی متره

خانه / متره

 

metreh

در این قسمت یک پروژه متره آورده شده است این پروژه شامل پلان ساختمان متره شده و فایل محاسبات می باشد ، در این پروژه دانشجو با تهیه یک سری جداول منظم به متره کردن کل قسمت های مختلف ساختمان پرداخته است این پروژه از کاملترین پروژه های موجود در فضای اینترنت می باشد .

.

لینک دانلود پروژه متره