اموزش ایتبس ETABS2016 و سیف SAFE14 کامل به همراه تطبیق با ایین نامه

خانه / ایتبس / سیف

amoozesh-etabs-va-safe

مقدمه

فایل های کمکی ETABS و EXCEL

اموزش تحلیل و طراحی سازه های فولادی و بتنی در ایتبس۲۰۱۵

تحلیل دینامیکی

ضوابط ایین نامه

طراحی سقف کامپوزیت

طراحی دیوار برشی

طراحی فونداسیون

طراحی دستی اتصال گیردار اب ورق روسری و زیرسری

طراحی دستی تیرچه بلوک

کنترل خیز دال های بتنی در نرم افزار SAFE

مسائل متفرقه:

قانون ۳۰ -۱۰۰ در ستون های بتنی (نحوه کنترل ۲۰ درصد ظرفیت)

محاسبه اندیس پایداری

سازه های بتنی بر اساس ACI-318-99

سازه های فولادی به روش تنش مجاز

سازه های بتنی بر اساس ACI-318-2008

گزیده پرسش و پاسخ ها

دانلود اموزش ایتبس ETABS2016 و سیف SAFE14 کامل و با تطبیق با ایین نامه

فایل متنی چیست و چه کاربردی دارد؟

خانه / ایتبس / سپ / سیف

 

file matni chist

 

در برخی نرم افزار ها مانند نرم افزا سیف و ایتبس و سپ علاوه بر فایل اصلی برنامه فایل های دیگری با پسوند های مختلف ذخیره می گردد که با توجه به انواع ان ها کاربرد های مختلف دارند که توجه شما را به ان جلب می کنیم.

 

دانلودفایل متنی چیست و چه کاربردی دارد

اموزش ایتبس و سیف به صورت کامل در چند پروژه فولادی و بتنی

خانه / ایتبس / سیف

amoozeshetaps poor baba

  این کتاب شامل مطالب واقعا مفید در مورد اموزش برنامه ایتبس و سیف است که این اموزش با بیانی روان و راحت گفته شده است که با یکبار خواندن ان تا حدود بسیار زیادی با این دو برنامه اشنا خواهید شد. این مطلب حاوی چند پروژه فولادی و بتنی می باشد که در ضمن این اموزش طراحی پی برای این پروژه ها را نیز در بر دارد.این مطلب به تمامی مهندسان و دانشجویان عزیز توصیه می گردد.

 

دانلود اوزش ایتبس با انجام پروژه های متعدد فولادی و بتنی

 

اموزش ایتبس و سیف کامل + عکس های متعدد

خانه / ایتبس / سیف

 

 

amoozesh etabs 2013

 

 

 

ساختمان بتنی ۵ طبقه
ساخت مدل ،ترسیم خطوط شبکه، ترسیم ستون، تیر و کف ،اختصاص تکیه گاه ،تعریف مشخصات مصالح ،معرفی نوع سیستم سقف ،معرفی مقاطع بتنی ، معرفی مقاطع ستونها ،معرفی مقطع تیرها ،معرفی آرماتور ،معرفی حالات بار ،معرفی ترکیبات بار ،معرفی روش محاسبه جرم سازه ،اصلاح خطوط شبکه جهت ترسیم بالکن ،ترسیم طره بالکن طبقات و بالکن ، ترسیم تیر NONE ،اختصاص مقاطع ،تغییر جهت تیرریزی ،اختصاص نواحی صلب ،اختصاص دیافراگم صلب طبقات ،بارگذاری ،اختصاص بار مرده طبقات ،اختصاص بار زنده طبقات ،اختصاص بار مرده طره بالکن طبقات ،اختصاص بار مرده پله ،اختصاص بار زنده پله ،اختصاص بار مرده دیوارهای پیرامونی ،اختصاص بار جان پناه بالکن طبقات و بام ،اختصاص بار WALL ،اعمال ترک خوردگی مقاطع ،تنظیم پارامترهای تحلیل ،اثر پی دلتا،تحلیل سازه ،معرفی آیین نامه و تنظیمات طراحی ،انتخاب ترکیبات بار طراحی ،انتخاب شکل پذیری متوسط عناصر طراحی ،نمایش آرماتورهای برشی ،خروجی های نرم افزار ،
ساختمان ۵ طبقه فولادی
مقدمه ،مشخصات فولاد ،معرفی مشخصات مقاطع ،ترسیم ستون، تیر، بادبند و کف ،اختصاص تکیه گاه ،تنظیم پارامترهای تحلیل ،تحلیل سازه ها ،انتخاب آئین نامه طراحی ،انتخاب نوع طراحی ،معرفی پارامترهای ستونها، تیرها و بادبندها ،طراحی سازه ،کنترل نتایج طراحی ،طراحی ستونهای خاص ،استخراج نیروهای طراحی صفحه پای ستون ،کنترل تغییر مکان جانبی برای زلزله طرح ،
ساختمان ۱۰ طبقه بتنی
معرفی پروژه ،ساخت مدل ،ترسیم خطوط شبکه ، تعریف مشخصات مصالح ،معرفی مقاطع بتنی ،معرفی نوع سیستم سقف/ دیوار ،معرفی حالات بار ،معرفی ترکیب بار ،معرفی روش تعیین جرم ،ترسیم ستون، تیر و دیوار برشی ،ترسیم المان های سطحی ،تغییر جهت تیرریزی ،اختصاص نواحی صلب ،اختصاص دیافراگم صلب طبقات ،اختصاص مقاطع تیر، ستون و دیوار برشی ، نام گذاری دیوارهای برشی ،معرفی روش طراحی دیوار برشی ،مش بندی دیوارهای برشی ،اختصاص تکیه گاه ،بارگذاری ،اختصاص بار مرده بام و طبقات ،اختصاص بار زنده بام و طبقات ،اختصاص بار دیوارهای پیرامونی طبقات و جان پناه بام ،اختصاص بار مرده و زنده پله ،اختصاص بار گسترده و خطی WALL ،اعمال ترک خوردگی مقاطع ،تنظیم پارامترهای تحلیل ،تحلیل سازه ،انتخاب ترکیب بار طراحی ،انتخاب شکل پذیری سازه ،تنظیم پارامترهای دیوار برشی ،طراحی تیر و ستون ،کنترل تغییر مکان جانبی ،

تحلیل و طراحی پی گسترده

معرفی پروژه ،مدل سازی ،وارد کردن فایل ورودی SAFE ،اصلاح خطوط شبکه ،ترسیم اجزاء پی ،اختصاص مشخصات مصالح ،اختصاص مدول خاک ،معرفی ترکیبات بار ،تعریف نوارهای طراحی ،معرفی پارامترهای تحلیل برای حذف کشش خاک ،تحلیل مدل ،کنترل تنش زیر پی ،انتخاب ترکیبات بار طراحی ،طراحی مدل ،تنظیم آرماتورهای پی ،کنترل برش پانچ ،

تحلیل و طراحی پی نواری

معرفی پروژه ،مدل سازی ،وارد کردن فایل ورودی SAFE ،صلاح خطوط شبکه ،ترسیم اجزاء پی ،اختصاص مشخصات مصالح ،اختصاص ضریب فنریت خاک ،معرفی فضاهای خالی بین نوارها معرفی نوارهای طراحی ،معرفی پارامترهای تحلیل برای حذف کشش خاک ،تحلیل مدل ،کنترل تنش زیر پی ،انتخاب ترکیبات بار طراحی ،طراحی مدل ،

 

دانلود اموزش ایتبس و سیف با عکس های متعدد

اموزش رسم پی نواری در سیف

خانه / سیف

 

tarahi pey navari

 

با توجه به ملاحظات معماری گاهی اوقات مجبوریم که از پی های نواری استفاده نماییم با توجه به اینکه پی های نواری کاربرد زیادی در ساختمان ها دارند لذا توجه شما را به روش رسم پی های نواری در نرم افزار سیف جلب می کنم. این مطلب برگرفته شده از سایت  ایران عمران می باشد.

 

 کلیک کنید: دانلود اموزش رسم پی نواری در سیف