فایل متنی چیست و چه کاربردی دارد؟

خانه / ایتبس / سپ / سیف

 

file matni chist

 

در برخی نرم افزار ها مانند نرم افزا سیف و ایتبس و سپ علاوه بر فایل اصلی برنامه فایل های دیگری با پسوند های مختلف ذخیره می گردد که با توجه به انواع ان ها کاربرد های مختلف دارند که توجه شما را به ان جلب می کنیم.

 

دانلودفایل متنی چیست و چه کاربردی دارد

مقاطع ایرانی برای برنامه های ETABS و SAP2000

خانه / ایتبس / سپ

 

magatea irani

 

با توجه به استفاده روز افزون از روش LRFD  در طراحی های مهندسی و نیاز به تطبیق ایین نامه ها با برنامه ETABS و SAP2000  در فایل زیر می توانید انواع مقاطع ایرانی را به شکل تک و دوبل و سوبل با تقویت را دانلود نمایید.

دانلود مقاطع ایرانی در برنامه SAP و ETABS

معرفی و توضیح کامل انواع تحلیل های خطی و غیرخطی با نرم افزار SAP2000

خانه / سپ

 

 

 anvae tahlil hay khatti va geyre khatti

 

 

این مطلب حاوی توضیحات کاملی در مورد انواع تحلیل های خطی و غیر خطی و اموزش روش اعمال این روش ها در برنامه SAP2000 می باشد که این مطلب به تمامی دانشجویان عمران در سطح کارشناسی و ارشد توصیه می گردد و شامل سرفصل های زیر است:

تحلیل استاتیکی خطی

روش ها معرفی بارگذاری تحلیل استاتیکی خطی طبق آیین نامه ۲۸۰۰ به نرم افزار SAP2000

تحلیل مودال

تحلیل بردار های ویژه

تحلیل بردار های ریتز

تعداد مود ها

بردار های بار شروع

زمان های تناوب و فرکانس ها

ضرایب مشارکت مود ها

ضرایب جذب جرم تجمعی

روش معرفی تحلیل مودال طبق ایین نامه ۲۸۰۰ به نرم افزار SAP2000

منجنی طیف پاسخ

روش معرفی تابع طیف ایین نامه ۲۸۰۰ به نرم افزار sap2000

تحلیل طیف پاسخ

ترکبیب مود ها طبق ایین نامه ۲۸۰۰ ایران

روش SRSS

روش CQC

تحلیل تاریخچه زمانی خطی

تحلیل تاریخچه زمانی مودال

تحلیل تلریخچه زمانی با انتگرال گیری مستقیم

پارامتر های انتگرال گیری زمان

رفتار غیر هندسی خطی

حالات تحلیل غیر خطی

تحلیل بار افزاینده push over

تحلیل تاریخچه زمانی غیر خطی

تحلیل تاریخچه زمانی خطی به روش  مودال FNA

جمع اثار مود ها

تحلیل تاریخچه زمانی غیر خطی به روش انتگرال گیری مستقیم

حداقل تعداد مود های موثر

همپایه کردن برش پایه

کنترل شاخص پایداری

منحنی های ظرفیت پوش اور

 

 

دانلود معرفی و تحلیل انواع تحلیل های خطی و غیر خطی

دانلود پروژه فولاد کامل به همراه فایل محاسباتی

خانه / سپ

foolad clinic

در زیر یک فایل مربوط به پروژه فولاد اوردهشده که از هر جهت  کامل می باشد در زیر مشخصات این پروژه که مربوط به یک کلینیک پزشکی می باشد اورده شده است.

۲طبقه روی پیلوت

واقع در شهرستان ساری

 زیر بنای ۲۷۴٫۲۶ متر مربع

قاب ها  در یک طرف قاب خمشی متوسط

 در جهت عمود مهاربندی های ضربدری 

دانلود دانلود پروژه فولاد کامل به همراه فایل محاسباتی