معرفی مباحث ۲۱ گانه مقررات ملی ساختمان

خانه / مباحث 21 گانه

مقررات ملی ساختمان که۲۲ مبحث می باشد بسیار معروفه و برای هر مهندس عمرانی خیلی موثره این مباحث در آزمون های مختلف مثل آزمون های نظام مهندسی و آزمون نظام کاردان ها و آزمون نظارت مسکن روستایی بنیاد مسکن و انواع و اقسام آزمون های مرتبط برای رشته های مهندسی علی الخصوص مهندسی عمران بکار گرفته می شه و منابع اصلی آزمون را تشکیل میده.

gadvale mabahes

 

ضوابط حداقل ( دفترچه محاسبات-نقشه های اجرایی ) +اموزش تصویری اعمال ضوابط در ایتبس

خانه / ایتبس / مباحث 21 گانه

 

zavabete haddagal

 

 

در این مطلب با توجه به نکات ایین نامه ای موجود در مقررات ملی به تشریح ضوابط حداقل ایین نامه ای می پردازد و روش اعمال تمامی این موارد در ایتبس را اموزش می دهد.و در نهایت به رسم جزئیات اجرایی می پردازد.سرفصل های ارائه شده به شرح زیر است:

فصل اول:کلیات

بخش اول:مشخصات عمومی پروژه

۱-محل پروژه

۲-نام کارفرما

۳-تعداد طبقات و کاربری پروژه

۴-سایر توضیحات موردنیاز

بخش دوم:

۱-نوع اسکلت

۲-نوع مصالح مصرفی

۳-نوع سیستم باربر جانبی

۴-نوع خاک به لحاظ لرزه ای،تعیین تنش مجاز و…

بخش سوم:ایین نامه ها ،استاندارد ها ونرم افزارهای مورد استفاده دربخش های مختلف:

۱-بارگذاری ثقلی

۲-بارگذاری جانبی

۳-تحلیل سازه ساختمان و پی

۴-طراحی سازه ساختمان و پی

۵-تحلیل وطراحی سازه نگهبان ( در صورت نیاز به گودبرداری عمیق )

فصل دوم:بارگذاری

بخش اول:

الف:جزئیات بار مرده اجزای مختلف ساختمان

۱-دتایل سقف و محاسبه بار مرده ان

۱-دتایل دیوار های خارجی و محاسبه بار مرده ان

۱-دتایل تیغه های داخلی و محاسبه بار مرده ان

۱-دتایل راه پله و پاگرد و محاسبه بار مرده ان

ب:بارهای زنده(سربارها) بخش های مختلف

 

 

دانلود ضوابط حداقل و نحوه اعمال ان ها در ایتبس

 

اصول طراحی به روش LRFD

خانه / مباحث 21 گانه

 

zavabet omoomi sakhteman

 

در این مطلب با موارد زیر که از اصول اساسی مهندسی عمران باشد اشنا می شوید که این مطلب به تمامی مهندسان عمران توصیه می شود.

مقدمه ای بر فولاد و مبانی طراحی

انواع بارهای وارد بر سازه

انواع فولادها

اجزای تشکیل دهنده فولاد

روش تولید فولاد در کارخانه ذوب آهن

نقاط قوت و ضعف فولاد

یادآوری تست – تنش – کرنش فولاد

نمودار تنش – کرنش فولاد معمولی

طبقه بندی فولادها براساس علامت اختصاری فولاد

انواع مقاطع فولادی و کاربرد آنها

انواع سیستمهای رایج ساختمان

انواع روشهای طراحی سازه فولادی

ضریب کاهش مقاومت در مبحث ۱۰

مزایای روش ضرایب بار و مقاومت

مهمترین تفاوتهای روش تنش مجاز و روش ضرایب بار و مقاومت

رابطه بین ضریب اطمینان و ضریب کاهش مقاومت

مروری بر تئوری های تسلیم

بخش ۲ – طراحی اعضای کششی

بخش ۳ – طراحی اعضای خمشی

بخش ۴ – طراحی برای برش

 

دانلود اصول طراحی به روش LRFD

مقایسه تفاوت ها و تغییرات مبحث ششم در ویرایش های جدید و قدیمی

خانه / بارگذاری / مباحث 21 گانه

 

check kardan drift

 

در این مطلب به بررسی تفاوت ها و تغییرات  مبحث ششم در ویرایش های قدیمی با ویرایش جدید آن می پردازیم و این تفاوت ها را به صورت کامل بیان می کنیم

این تفاوت ها در مبحث ششم مقررات ملی در حوزه های مختلف است که تمامی این سرفصل ها به طور کامل بیان گردیده است این مطلب به تمامی مهندسان و اساتید توصیه می گردد.

 

دانلود مقایسه تفاوت ها و تغییرات مبحث ششم در ویرایش های جدید و قدیمی

تدریس درس سازه های بتن ارمه از روی ایین نامه مقررات ملی بتن(تفسیر مبحث دهم مقررات ملی)

خانه / سازه های بتنی / مباحث 21 گانه

 

tafsir nabhas dahom

 

در این مطلب به تفسیر مبحث دهم مقررات ملی ساختمان پرداخته شده است که سرفصل های این کتاب به شرح زیر می باشد ضمنا، با توجه به تفسیری بودن این مطلب می تواند به عنوان برای درس سازه های بتن ارمه قرار گیرد.

خواص مکانیکی بتن
مدول ارتجاعی (الاستیسته) بتن
معادله تقریبی تنش – کرنش (تنجش) بتن
ضرایب مشخصه بلوک فشاری بتن
ضریب پواسن بتن
مدول برشی ارتجاعی بتن
مقاومت کششی بتن در کشش (مدول گسیتختگی)
خواص مکانیکی فولاد
مدول ارتجاعی (الاستیسته) بتن
کرنش نظیر تسلیم (جاری شدگی) فولاد
مشخصه (رفتار تنش – کرنش ) ایده آلی فولاد
ضرایب بار نهایی و ضرایب تقلیل مقاومت مصالح
ترکیبات بارگذاری
ضرایب تقلیل مقاومت مصالح
ستونهای کوتاه تحت اثر بارمحور
تنش در بتن و فولاد در مرحله ی خطی
تنش در بتن و فولاد در غیر خطی بودن بتن
مقاومت نهایی اسمی ستون
مقاومت نهایی (طراحی) ستون

رابطه ی بار نهایی وارده و مقاومت نهایی ستون
ضریب اطمینان مقاومت کلی ستون
تحلیل و طراحی تیرها با مقطع مربع مستطیل
تنش در بتن و فولاد در مرحله ی دوم تحلیل
لنگر خمشی مقاوم نهایی تیر
مقطع با آرماتور کششی تنها و با فرض جاری شدن فولادها
مقطع با آرماتور کششی و فشاری و با فرض جاری شدن فولادها
لنگر خمشی مقاوم نهایی تیر
مبحث نهم مقررات ملی ساختمان : طراحی ساختمان ها ی بتن آرمه

مقطع با آرماتور کششی تنها و با فرض جاری شدن فولادها
مقطع با آرماتور کششی و فشاری و با فرض جاری شدن فولادها
پارامترهای مورد نیاز در تحلیل تیرها
طراحی تیرها با مقطع مربع مستطیل
پارامترهای مورد نیاز در طراحی تیرها
طراحی تیر با آرماتور کششی تنها
طراحی تیر با آرماتور کششی و فشاری
طراحی تیر با آرماتور کششی و فشاری زمانیکه آرماتور فشاری به جاری شدگی نرسد
ضوابط مورد نیاز طراحی
تحلیل و طراحی تیرها با مقاطع T شکل
ضوابط مورد نیاز طراحی
برش
برش مقاوم نهایی تیر
برش مقاوم نهایی بتن
مقاومت برشی بتن
برش مقاوم نهایی خاموط ها
برش مقاوم نهایی اسمی مقطع
ضوابط طراحی برشی
پیچش
ضخامت لوله ی معادل
لنگر پیچشی مقاومت ترک خوردگی مقطع
لنگر پیچشی مقاوم نهایی تیر
آرماتورهای طولی مورد نیاز برای پیچش
لنگر پیچشی مقاوم نهایی تیرهای
مبحث نهم مقررات ملی ساختمان : طراحی ساختمان ها ی بتن آرمه

لنگر پیچشی مقاوم ترک خوردگی اسمی و لنگر پیچشی

ضوابط طراحی پیچشی
محدودیت تلاشهای برشی نهایی و لنگر پیچشی نهایی در مقطع
روش تحلیل و طراحی مقطع
مقدار حداقل خاموت های برشی و پیچشی
محاسبه ی افتادگی (خیز) و ترک خوردگی در تیرها و دال ها
ممان اینرسی موثر در تیرها و دالها با تکیه گاه های ساده
ممان اینرسی موثر در تیرها و دالهای پیوسته از دو طرف
ممان اینرسی موثر در تیرها و دالهای پیوسته از یک طرف
ممان اینرسی موثر در تیرها و دالهای کنسول
افتادگی دراز مدت تیرها و دالها
حداقل ارتفاع تیرها و دال های یکطرفه
حداقل ارتفاع دال های دو طرفه
ظوابط مربوط به محدودیت افتادگی درتیرها و دال ها
ترک خوردگی در تیرها و دالها و محدویت آنها
پیوستگی بتن و فولاد
پیوستگی بتن و فولاد – بر اساس مبحث نهم ، ویرایش چهار
پیوستگی بتن و فولاد – بر اساس آبا
ضرایب تقریبی لنگرهای خمشی در تیرهای یکسره و دال های یک طرفه ۳۳
طراحی تیر – ستونهای
بار محوری مقاوم نهایی ستون
مشخصات بار و لنگر خمشی نهایی متعادل
بار محوری مقاوم ستون با مقطع مربع مستطیل تحت
تشدید لنگر در ستونهای لاغر
طول موثر ستون
ضریب تشدید لنگر در ستونهای مهار شده
ضریب تشدید لنگر در ستونهای مهار نشده
ظوابط طراحی ستون ها
دال های بتن آرمه
شالوده ها
محدودیت برش در شالوده ها
دیوارهای باربر و برشی
دیوارهای باربر
دیوارهای برشی

دانلود تدریس درس سازه های بتن ارمه از روی ایین نامه مقررات ملی بتن(تفسیر مبحث دهم مقررات ملی)