hamechiz dar morede frp

 

چکیده: امروزه مقاوم سازی به صورت یک سیستم عرضه می شود، این سیستم ها تنها شامل مواد تشکیل دهنده همانند فیبر و رزین نیست بلکه در برگیرنده تکنیک های نصب، راهنمایی و آموزش مجریان می باشد.


الف. تکنیکهای تسلیح سطحی عضو بتن آرمه با ورقه  FRP
به طور کلی دو تکنیک برای تسلیح سطحی سازه ای بتنی موجود است:
۱-۱  لایه های پیوندی خارجی  External Bonded Laminates
۲-۱ . میله های جاسازی شده نزدیک سطح (Near Surface Mounted Rods (NSM


برای مقاوم سازی تیرهای بتنی رایج ترین نوع  FRP ها عبارتند از:
۱ میلگردهای صاف و عاج دار Smooth and Deformed
۲ تاندونهای پیش تنیده Pretension Tendons
۳ پوسته های عمل آمده در محل Cured in Place Laminates/Shells
۴ پوسته های پیش عمل آمده Pre-Cured in Place Laminates/Shells 


ب. نصب لایه های پیوندی خارجی
همانگونه که قبلا گفته شد لایه های پیوندی سطح به دو صورت موجود هستند:
Pre-cured and cured in place laminates
در روش دوم جهت پر کردن حفره های کوچک بروی سطح آماده شده بتن یک لایه آستری کشیده می شود. پیشنهاد می شود که پس از مخلوط کردن رزین ها به وسیله دستگاه گردونگر لایه نازکی از آن بروی سطح کشیده شود. پس از آن یک لایه فیبری به طول و عرض مورد نیاز بریده شده و به کمک دستگاه گرداننده جداکننده حباب(bubble roller)  با فشار روی بتن نصب می شود.
ج. پروفیل سطحی و مقاومت
د.تزریق ترک ها

ه. اتصال گوشه ها

و.نصب میله های تعبیه شده نزدیک به سطح

ز.مراحل نصب FRP

 

 

دانلود همه چیز در مورد FRP