check kardan drift

 

مطلب زیر از کاملترین منابع  موجود در فضای وب می باشد که با یک فایل اماده اکسل و اطلاعاتی که از فایل ایتبس سازه می گیرد به کنترل دریفت سازه می پردازد این فایل کاملا در فایل اکسل کد نویسی شده و نیاز به هیچ نوع کار دستی ندارد این مطلب به تمامی مهندسان و دانشجویان و اساتید توصیه می گردد که با توجه به اهمیت بسیار بالای کنترل دریفت در سازه این مطلب از اهمیت بالایی برخوردار است.
<br/

دانلود چک کردن دریفت سازه ها با اکسل اماده+آموزش