tarak

برخی نکاتی که درباره اجزای بتن باید بدانیم :

سیمان

تیپ ۱ : عمومی
تیپ۲ : تقریبا ضد سولفات – دیرگیر
تیپ۳ : زودگیر
تیپ۴ : مناسب بتن ریزی حجیم دیر گیر
تیپ۵ : ضد سولفات شدید

انبارش و نمونه گیری :

– ماهانه یکدفعه
– انباشت حداقل ۲۰ سانت بالای سطح زمین و حداکثر ۱۲ ردیف روی هم به ارتفاع ۱٫۸ متر

شن مناسب :

– روی الک ۴٫۷۵ بماند
– ۴۰ در صد سایش به روش L.A
– افت وزنی ۵% بعد از ۵ نوبت آزمایش محلول سدیم

ماسه مناسب :

– از الک ۴٫۷۵ رد شود
– حد اقل ارزش ماسه ۷۵%
– حداکثر افت وزنی بعد از ۵ نوبت ازمایش ۱۰%

بزرگترین اندازه اسمی سنگدانه شن مناسب :

حداکثر = ۱/۵ کوچکترین بعد داخلی قالب
۱/۳ ضخامت دال
۳/۴ حداقل فاصله آزاد بین میلگردها
۳/۴ ضخامت پوشش روی میلگردها

توصیه : حداکثر اندازه اسمی سنگدانه شن ۳۷٫۵ میلیمتر.ولی نهایتا تا ۶۳ میل قابل قبول است.

آب مورد استفاده در بتن :

PH = بین ۵ تا ۸٫۵
مقاومت ۷ و ۲۸ روزه نمونه با آب غیر آشامیدنی باید معادل حداقل ۹۰% مقاومت نظیر نمونه با آب مقطر باشد.

اسلامپ بتن :

بتن عادی (با تراکم دستی) = ۵ تا ۱۰
قطعات پیچیده و مسلح = ۱۰ تا ۱۷٫۵

آزمایش و نمونه برداری از بتن :

مقاومت فشاری نمونه کارگاهی کمتر از ۸۵%مقاومت نمونه آزمایشگاهی نباشد.
– حداقل ۱ نمونه از هر مورد در روزج الزامی میباشد.
-اگر حجم اختلاط در هر دفعه بیش از ۱ مترمکعب باشد :
برای دال و دیوار یک نمونه از هر ۳۰ متر مکعب یا ۱۵۰ متر مربع
برای تیر و کلاف ۱ نمونه از هر ۱۰۰ متر طول
برای ستون ۱ نمونه از هر ۵۰ متر طول

ابعاد قالب آزمایش :

استوانه ای :۱۵۰ در ۳۰۰ میل
مکعبی : ۲۰۰ در ۲۰۰ میل

نکات مهم :

عمل اختلاط بتن در کارگاه : عمل اختلاط حداقل ۱٫۵ دقیقه پس از ریختن کلیه مصالح

حداکثر حجم مجاز برای ساخت و حمل به روش دستی معادل ۳۰۰ لیتر و حمل با چرخ دستی تا ۶۰ متر و با دامپر تا ۱۲۰ متر

دمای بتن

معادل ۳۰ درجه تا ۳۲ درجه (مبحث۹) برای بتن معمولی و ۱۵ درجه برای بتن حجیم
حداقل دمای بتن = ۵ درجه
در هوای سر بالای ۵ درجه استفاده از سیمان تیپ ۳ (زودگیر) برای گیرش سریعتر.
-هوای سرد حداکثر نسبت آب به سیمان W/C = 0.5 و حداکثر اسلامپ ۵۰ میل
حداکثر زمان حمل بتن با تراک = ۹۰ دقیقه

حداکثر ارتفاع سقوط آزاد بتن:

۰٫۹ تا ۱٫۲ متر
مدت عمل آوری با توجه به نوع سیمان و دمای محیط = ۷ تا ۱۴ روز