foolad beton

 

بررسی مهم ترین تفاوت های سازه های بتنی و فولادی

ساختمان های موجود به دلایلی همچون طراحی بر حسب آئین نامه های قبلی، تغییر در کاربری ساختمان، اضافه نمودن طبقات جدید به ساختمان موجود، عدم رعایت موارد فنّی در حین اجرا، و مهم تر از همه عدم توجّه به نوع اسکلت سازه ای مورد نیاز، در مقابل عوامل مختلف آسیب پذیر هستند. آسیب دیدن این گونه ساختمان ها، علاوه بر خسارات اقتصادی، ممکن است باعث تلفات جانی نیز بشود.مطالعه ی مقایسه ی سازه های بتن آرمه با سازه های فولادی، به متخصصّین کمک می کند تا مناسب ترین سازه را با توّجه به شرایط موجود گزینش نمایند.

با توجّه به اینکه اختلاف نظر شدیدی بین مهندسان در مورد بتنی یا فولادی بودن سازه وجود دارد و نظرات مختلفی در این باره ارائه گردیده است، در این مقاله با بررسی و مطالعه مراجع مختلف، تلاش شده است تا معایب و محاسن هر دو نوع سازه با یکدیگر مقایسه شود.

این مقایسه در حوزه های زیر انجام گرفته است :

۱ .هزینه و زمان ساخت

٢.کیفیت

الف.مقاومت در برابر بارهای ثقلی وارده

ب.مقاومت در برابر زلزله

ج.مقاومت در برابر عوامل جوی موجود

د.مقاومت در برابر آتش سوزی

 

   کلیک کنید : دانلود مقایسه سازه های فولادی و بتنی،مزیت ها،معایب هر کدام