Untitled

 

در فایل ارئه شده به شکل کاملی یک مقایسه مناسب بین روش های ASD  و LRFD  در طراحی سازه های فولادی انجام گرفته است که در قالب یک فایل پاور پوینت ارائه شده است این فایل ابتدا فلسفه این دو روش طراحی را بحث کرده است و در ادامه به تفاوت های این دو روش در ترکیب بار و طراحی اعضای مختلف سازه پرداخته است.

 

کلیک کنید : دانلود مقایسه روش های ASD و LRFD  در طراحی سازه های فولادی