anvae polha

 

در این مطلب به بررسی انواع پل ها پرداخته شده است و انواع مختلف پل ها را با اوردن عکس های متعدد معرفی نموده است و کاربرد ها و مکان هایی که استفاده از ان ها مفید می باشد نیز قید شده است مطالعه این مطلب به تمامی مهندسان عمران و دانشجویان عزیز توصیه می شود.

 

دانلود معرفی انواع پل ها و کاربردهای ان ها به همراه عکس