larzeh gir

 

یک قطعه ارتجاعی است که با ایجاد انعطاف پذیری لرزش های ناخواسته سیستم مرتعش راکاهش ویا بکلی از بین میبرد.لرزه گیرها ممکن است علاوه برنرمی دارای خاصیت میرایی( damping )هم باشند.میرایی خاصیتی است که باعث جذب انرژی ازتعاشی شده واز تشدید و رزونانس سیستم جلوگیری مینماید.
لرزه گیرها عموما ازجنس لاستیک و الیاف یا فلز ویا ترکیبی ازهمه انها میباشند.خواص لرزه گیرها به دو فاکتورمهم و اساسی بستگی دارد:
۱- شکل ظاهری ۲- نوع موادی که از ان ساخته شده است

این مطلب حاوی اطلاعات بسیار مهمی در باب لرزه گیر ها و انواع انها و نحوه اجرای انها و تمامی نکات مهم مربوط به لرزه گیرها با عکس های گوناگون است.

دانلود لرزه گیر ها و انواع ان ها