dal be ravesh laying

 

این نوع سقف از بهترین انواع سقف ها می باشد که در دهانه های بزرگ و کوجک امکان اجرا دارد که از نوع سقف های دوطرفه می باشد که تحت عنوان دال های اجرا شده به روش laying  شناخته می شود. در این روش در مراکز دهانه ها مکعب های توخالی با بتن قسمت مرکزی جایگزین می شود که جنس این مکعب عا از پلی اتیلن و یا پلی پروپیلن می باشد.

 

دانلود فیلم اجرای دال به روش laying