tarrahi composite

 

این جزوه کاملترین اموزش در رابطه با طراحی تیر های کامپوزیت در برنامه ایتبس را در بردارد که در این فایل تمامی اطلاعات مورد نیاز از جمله شرایط استفاده از تیر های کامپوزیت ، انواع مقاطع استفاده شده در تیر های کامپوزیت ، روند گام به گام مدل سازی تیر های کامپوزیت در ایتبس ، و تمامی ضوابط و اصول طراحی این تیر ها را در بر می گیرد لذا با توجه به اهمیت این نوع سقف ها در ساختمان و لزوم بهره گیری اصولی از انها توجه تمامی شما دانشجویان و مهندسین عزیز را به ان جلب می کنم.

دانلود طراحی سقف های کامپوزیت در ایتبس