shabake asabi

 

از زمانی که در دهه ۷۰ استفاده ازکامپیوترهای محاسبه گر جای خود را در مهندسی و محاسبات عددی باز کرده اند ، تحول عظیمی در روند مسائل مهندسی سازه بخصوص در طراحی های طولانی و زمان بر به وجود آمده است. با این حال هنوز برخی از مسائل در طراحی وجود دارند که به علت پیچیدگی اطلاعات و یا نبود تئوری مدونی ، حتی به کمک کامپیوتر نیز برای رسیدن به جواب ، زمان طولانی صرف می شود. شبکه های عصبی مصنوعی ابزار قدرتمندی هستند که قادرند یک رابطه عمومی بین اطلاعات حجیم وپیچیده ناشی از آزمایشات و مثالهای تجربی بدست آورند که در حل مسائل مشابه بدون صرف زمان زیادی مفید خواهند بود.
در این نوشتار سعی شده است تا اندکی از کارایی ها و توانایی های این شبکه های مصنوعی معرفی شود. سپس در مورد مسائلی از طراحی سازه که توسط شبکه های عصبی مدل سازی و حل شده اند، بحث خواهد شد.

فصل اول: مقدمه

فصل دوم: شبکه های عصبی مصنوعی

فصل سوم: انواع شبکه های عصبی

فصل چهارم: کاربرد شبکه عصبی در طراحی سازه

فصل پنجم: نتیجه گیری

 

 کلیک کنید : دانلود شبکه عصبی