sadhay lastiki

 

سدهای لاستیکی

روش معمول برای کنترل آب در کشورهای مختلف سدسازی می باشد، مهمترین مسئله در سدسازی حجم و نوع مصالح است و همواره حجم زیاد مصالح مصرفی در این نوع سازه ها بشر را بر آن داشته است که از تکنیکهای مدرن تر استفاده نماید. در سنوات اخیر با ازدیاد پروژه های سدسازی و ارتباط آن با کشتیرانی و مرفولوژی رودخانه، نیاز به دریچه های مختلف بیشتر حس شده است. متخصصین به دنبال آن هستند تا با یافتن راه حلهای جدید برای کنترل آب در عین استفاده از حداکثر پتانسیل آبهای موجود از تأثیر منفی آن بر مرفولوژی رودخانه و کشتیرانی بکاهند و به همین خاطر است که دنیا همواره شاهد پیدایش ایده های نو در این زمینه بوده است.

سدهای لاستیکی از الیاف نایلونی بافته شده ای تشکیل یافته اند که توسط خمیر لاستیک پوشانده می شود. الیاف نایلونی نقش شبکه مقاوم و خمیر لاستیک نقش آب بندی را بازی می کند. بطور کلی می توان گفت که ضخامت سه لایه ای که روی هم قرار می گیرند بین ۵ تا ۲۵ میلیمتر می باشد. این لاستیک ها بصورت ورقه در کارخانه تولید می گیردند و سپس به محل پروژه برده می شوند. لذا طول دهانه سدهای لاستیکی هیچ محدودیتی از لحاظ کارخانه سازنده ندارد و تنها مشکلات حمل و نقل است که ابعاد سد لاستیکی را محدود می سازد. لایه روئی سد لاستیکی نسبت به آفتاب و هوازدگی مقاوم است و دارای اج هایی است که سیلت را در خود جمع می کند.

 

دانلود سد های لاستیکی +پاور پوینت