Amozesh tarahi
آنچه در این مطلب اشاره خواهد شد:
بررسی تغییرات صورت گرفته در مبحث دهم ویرایش ۱۳۸۷ و مقایسه با ۰۵-AISC360
نحوه اعمال الزامات طرح لرزه ای مبحث دهم در دفترچه محاسبات
طراحی سازه های فولادی به روش حدی LRFD  بر اساس ضوابط مبحث دهم و AISC
روش های بکار گیری اثر مرتبه دوم(لنگر ثانویه)

   دانلود دوره آموزشی آشنایی با طرح لرزه ای و طراحی به روش حالت حدی