eshtal

 

در این قسمت یک جدول اشتال کامل اوردم که تمامی مشخصات مختلف را برای مقاطع اورده است که برای مهندسان و دانشجویان بسیار مفید است این جداول تمامی مشخصاتی که یک مهندس و دانشجو برای طراحی نیازمند است را دارد. این جدول در دروس طراحی سازه های فولادی یک و دو کاربرد زیادی دارد.

 

کلیک کنید : لینک دانلود جدول اشتال کامل