taghirat 2800

 

این مطلی از پرکاربرد ترین مطالب در حوزه طراحی سازه ها می باشد و حاوی تمام تفاوت ها و تغییرات ویرایش چهارم ایین نامه ۲۸۰۰ با ویرایش های قبلی آن می باشد که با توجه به استفاده گسترده مهندسین از ویرایش های قبلی ایین نامه مطالعه این مطلب به تمام مهندسین و دانشجویان و اساتید توصیه می گردد.

 

دانلود تغییرات ایین نامه ۲۸۰۰ نسبت به ویرایش قبلی