tarahi divar borreshi u shekl va bazsho

 

با توجه به حساسیت بسیار بالا در بحث های مربوط به طراحی سازه ها و اهمیت انواع دیوار های برشی در ساختمان لذا فراگیری تمامی نکات اموزشی مربوط به طراحی این اعضا بسیار مهم است دراین مطلب می توانید با اموزش طراحی دیوار های برشی U شکل در برنامه ایتبس اشنا شوید ضمنا ترسیم و ایجاد بازشو در دیوار های برشی نیز دارای ضوابط بسیار زیادی است که در این مطلب اورده شده است.

 

کلیک کنید : دانلود ترسیم دیوار برشی U شکل در ایتبس