eshkalate ejraee sakhteman hay betoni

 

بخش اعظمی ازسرمایه های ملی صرف ساختن ساختمان ها می گردد. امروزه دیگر ساختمان ها صرفاً به عنوان پناهگاهی برای سکونت بشر محسوب نمی شوند. کشور ایران کشور لرزه خیزی می باشد که زلزله های اخیر از قبیل زلزله منجیل- زلزله رودبار- زلزله بم و زلزله اهر و ورزقان گواه این موضوع می باشند. هدف آئین نامه هایزلزله در تعیین حداقل ضوابط و مقررات برای طرح و اجرای ساختمانهای با اهمیت متوسط (مثلاً مسکونی) آن است که با حفظ ایستایی ساختمان در برابر زلزله های خفیف و متوسط بدون وارد شدن آسیب عمده سازه ای قادر به مقاومت باشد.

ایرادات اجرایی در ساخت ساختمان های بتنی:
۱ – ساختمان های بتنی که سیستم لرزه برشان صرفاً قاب خمشی است در مقایسه با آنها که دیواربرشی دارند عملکرد ضعیفتری دارند. علت این امر تمرکز تخریب در اتصالات است وبه دلیل ضعف ذاتی اتصالات بتنی، آسیب پذیری این نوع سازه زیاد است. به عکس ساختمان های دارای دیوار برشی نرمی بیشترو کاهندگی کمتری دارند واز این رو، عملکرد بسیاربهتری دارند.
۲ – یک اشکال اجرایی مهم که در ساختمان های بتن آرمه مشاهده می شود، عدم وجود خاموت های با قلاب ۱۳۵ درجه می باشد. پیمانکار معمولا بدلیل راحتی اجرا از اجرای خاموت با قلاب ۱۳۵ درجه طفره می رود. این خاموت ها در تیرها وستون ها، مخصوصاً در نواحی ویژه تیرها وستون ها نقش مهمی در محبوس شدگی بتندارند. متاسفانه این موضوع چندان برای سازندگان ساختمان روشن نیست و تمهیدات ویژه ای را در ناحیه اتصالدرنظر نمی گیرند.
۳ – عدم توجه به سرگیر بودن یا شانه گیربودن تیرهای بتنی در پلان های معماری و برش ها
۴ – و……

این موارد و موارد بسیار زیاد دیگر را می توانید از مطلب زیر دانلود کنید این مطلب که حاوی مهمترین و کاربردی ترین اشکالات در اجرای سازه های بتنی است  به تمامی دانشجویان و مهندسین عزیز توصیه می گردد

 

دانلود بررسی مشکلات اجرایی سازه های بتنی+عکس های اجرایی