list eshkalate foolad II

 

در این فایل لیست کاملی از اشتباهات و نقوصی که در عموم پروژه های دانشجویی در درس پروژه سازه های فولادی معمولا دانشجویان مرتکب می شوند امده است که توجه به این موارد شما را در انجام دقیق پروژه خود یاری می دهد این ضعف ها معمولا در چند حوزه قابل دسته بندی هستند از جمله بارگذاری ، طراحی سقف ، نکاتی در مورد تیر ها ستون ها بادبند ها ، اتصالات بادبندی ،اتصالات تیر به ستون ، اتصالات بیس پلیت ها ، اتصالات فونداسیون ، نقشه ها و ….

که در هر مورد از موارد بالا توضیحات کاملی امده است لذا توجه شما دانشجویان و اساتید و مهندسین عزیز را به این موارد جلب می کنم.

 

دانلود اشکالات پرتکرار درس پروژه سازه های فولادی