beton khod taraz

 

یکی از انواع بتن های پر استفاده در صنعت ساخت و ساز که به مرور جای خود را در بین مهندسین وپیمان کاران باز کرده است بتن خود تراز است این نوع بتن به خصوص در کف ها و جاهایی که نیاز به یک سطح پیوسته و منظم است استفاده می شود در لینک زیر ویدئوی کاملی از روند ساخت و نحوه استفتده از این نوع بتن در صنعت ساخت و ساز اورده شده که توجه شما را به ان جلب می کنم

دانلود اشنایی با ساخت و استفاده از بتن خود تراز