بتن پیش تنیده و دال پیش تنیده ؟

خانه / پیش تنیدگی

dalpishtanideh

 

در این فایل در دو بخش با بتن پیش تنیده و دال پیش تنیده اشنا می شوید که در بخش اول این فایل:

روش های وارد کردن نیروی پیش تنیدگی

روش های پیش تنیدگی

مصالح و تجهیزات

زمینه فنی و موارد استفاده از سیستم پیش تنیدگی

بحث می شود و در بخض دوم نیز با سرفصل های زیر اشنا می شویم:

الزامات سقف بتنی پیش تنیده به روش پس کشیده

مزایای اجرای سازه های بتنی به روش پس کشیده

مزایای اجرای سازه های بتنی با سیستم بتن پیش تنیده

تصاویری از اجرای این نوع سیستم ها

 

دانلود بتن پیش تنیده و دال پیش تنیده

همه چیز در مورد پیش تنیدگی

خانه / بدون دسته بندی

 

pish tanideh

 

پیش تنیدگی روشی است برای مقاوم سازی بتن یا مواد دیگر که توسط رشته‌های فولادی با مقاومت بالا و یا میلگردها انجام می‌شود.کاربرد پیش تنیدگی در سازه‌های پارکینگ ها، ساختمان( آپارتمان ها) و در دفاتر کار، دالهای بتنی روی زمین، پلها و ورزشگاه ها، حفاری‌های سنگ و خاک، تانکهای ذخیره آب و مواد شیمیایی و … می‌باشد که در ادامه به مباحث مربوط به پیش تنیدگی پرداخته خواهد شد.

چکیده

مفهوم پیش تنیدگی

مزایای معماری

مزایای سازه ای

مزایای اقتصادی

روش های پیش تنیدگی

انواع روشهای پس کشیدگی:

۱) سیستم غیرچسبنده تک رشته

۲)سیستم چسبنده مسطح چند رشته

۳)سیستم چسبنده دایره ای(مدور) چند رشته ای

مقایسه سیستمهای چسبیده و نچسبیده

مراحل اجرای دالهای پس کشیده باروش نچسبیده

۱- قالب بندی

۲- آرماتوربندی

۳- نصب کابلهاو مهارهای انتهایی

۴- نصب(Chair )ها و تامین پروفیل کابلها

۵- بتن ریزی

۶- عملیات کشش

عوامل رشدسریع سیستم پس کشیدگی

مراحل اجرای دالهای پس کشیده با روش چسبیده

مزایای پیش تنیدگی

کاربردها

مشخصات فنی سقف های پیش تنیدگی

اعضای ضروری در پیش تنیدگی

مقالات خارجی

دانلود همه چیز در مورد پیش تنیدگی