moghavemsazi larzehee

 

این منبع یکی از کاملترین منابع موجود در فضای وب می باشد که در حوضه مقوم سازی لرزه ای سازه ها می تواند مورد استفاده قرار گیرد که این فایل شامل راهکار ها و نمونه های اجرایی از کشور سوئیس نیز می باشد. این کتاب شامل سرفصل هایی به شرح زیر می باشد :

فصل اول : رفتار سازه های موجود

فصل دوم : راهکار های مقاوم سازی لرزه ای

فصل سوم : نمونه های ارائه شده در مقاوم سازی ارزه ای

فصل چهارم : پیوست ها

در این فایل به بررسی دقیق این پدیده پرداخته شده است و با استفاده از آیین نامه های مختلف پارامتر های گوناگون مقوم سازی شرح داده شده است.

 

دانلود مقاوم سازی لرزه ای سازه ها (منبع جامع و کامل)