مشکلات اجرایی سازه های بتنی

خانه / مسائل اجرایی

moshkelate ejray sazeh hay betoni

به طور کلی ضعف ها و اشکالات اجرائی یکی از مهمترین دلایل آسیب دیدگی جدی ساختمان ها در هنگام وقوع زلزله می باشد. قرارگیری آرماتورها در تامین مقاومت لازم قطعات بتن آرمه نقش بسیار مهمی دارد عدم توجه به جزئیات اجرایی می تواند تا مرز فرو ریختن کل سازه پیش رود. این مقاله به گزارشی از ضعف ها و برخی اشکالات اجرایی می پردازد که برخی از ان ها به شرح زیر است:

ستون ها و نکات اجرایی مربوط به ان و نحوه ارماتور گذاری ان ها

تیر ها و نحوه اجرای ان ها

اتصال تیرچه به تیر و نکات اجرایی ان

و نکات اجرایی دیگر …..

دانلود مشکلات اجرایی سازه های بتنی

مشکلات اجرایی سازه های بتنی + عکس

خانه / سازه های بتنی / مسائل اجرایی

 

eslamp vibreh

 

در این متن با انواع مشکلات اجرایی سازه های بتنی در قالب عکس های متعدد اشنا می شوید که این مشکلات اجرایی در قالب های زیر قابل دسته بندی هستند:

کاهش مقطع ستون در محل اتصال با تیر

تغییر ابعاد ستون

کاهش عرض دیوار

قطع بتن دیوار در سقف

بلوک گذاری نامناسب

قالب بندی نامناسب

زاویه محور دیوار نسبت به سقف

کاهش عرض تیر مغایر با نقشه های سازه

کاهش ابعاد تیر در محل اتصال به علت ابداعات قالب بندی

عدم اتصال مناسب تیر به ستون

جاگذاری تیرچه در اتصال

کاهش عرض تیر

جا گذاری تیرچه در تیر

خروج از محوریت تیر نسبت به ستون

 

دانلود مشکلات اجرایی سازه های بتنی