banaee

 

پروژه ساختمان بنایی

پروژه زیر مربوط به طراحی یک ساختمان بنایی می باشد که با توجه به کمبود پروژه های ساختمان بنایی در فضای اینترنت بسیار کاربردی می باشد در این پروژه تمامی مراحل طراحی به شکلی کاملا تفصیلی اورده شده این پروژه حاوی یک مقدمه ، و مراحل انجام کار به شرح بارگذاری تحلیل و طراحی می باشد.

 

کلیک کنید : دانلود پروژه ساختمان بنایی