zaef betoni

 

در طراحی و اجرای ساختمان های بتنی انوع خظاها و ضعف های بسیار زیادی محتمل است که با توجه به مشکلاتی که این ضعف ها در نهایت در کیفیت ساختمان دارد شناخت این ضعف ها و بررسی ان ها و جلو گیری از ان ها از اهمیت بالایی برخوردار است .اصولا خطاهای موجود در سازه های بتنی به دو دسته خطاهای اجرایی و خطاهای طراحی تقسیم می شوند که شرح هر کدام از این موارد در فایل به تفصیل امده است

 

دانلود انواع ضعف ها و اشکالات محتمل در ساختمان های بتنی