عدم توانایی ساختمان در انجام وظایق، به تناسب نوع ساختمان و انتظار بهره بردار متفاوت است. این عدم توانایی ممکن است ناشی از نارسایی طرح، نامناسب بودن اجراء بهره برداری بی ضابطه از ساختمان ، از دست رفتن مشخصه های مصالح و تجهیزات در اثر فرساینده زمان، سانحه و حادثه، یا حاصل تغییر و تحول در شرایط زیست و کار و سنگین تر شدن وظایف مورد انتظار ساختمان باشد.

 

 

behsazi larzeiii saze ha

 

 

 

در این راستا توجه به مفاهیمی مانند مقاوم سازی و بهسازی و حتی تعمیرات اساسی حائز اهمیت می شود.

عملکرد سازه ای به سازه ساختمان مربوط می شود و عملکرد سازه ای و غیر سازه ای ، اقلام معماری و تاسیساتی را شامل می گردد. لذا می توان نتیجه گرفت که مقاوم سازی جزئی از یک کل به نام بهسازی لرزه ای است و اطلاق نام جزء به کل و کاربرد واژه مقاوم سازی به جای بهسازی لرزه ای گمراه کننده است و این شبه را ایجاد می کند که همانند قرن بیش ، هنوز فقط به مقاومت می اندیشیم و می خواهیم سازه و اجزای  سازه ای ساختمان موجودی را چنان تقویت کنیم که در برابر زلزله مقاومت کند. این کار اگر غیر ممکن نباشد بسیار مشکل ، پر هزینه و زمانبر است، در حالی که بهسازی لرزه ای ، جامع نگر فرا گیر است و همه اجزا و عناصر ساختمان، اعم از سازه ای و غیر سازه ای را شامل می شود و می تواند در درجات مختلف صورت گیرد و می توان با رعایت موازین بهسازی لرزه ای متناسب با امکانات ، درجه ایمنی مورد نیاز کم یا زیاد اختیار نمود و هزینه لازم برای بهسازی را کاهش یا افزایش داد. به عبارت دیگر، تفاوت میان مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ، تفاوت موجود بین یک جزء محدود و غیر قابل انعطاف و بایک کل فراگیر و انعطاف پذیر است. بهسازی لرزه ای (seismic rehabilitation) بیانگر مفهومی مرکب از  « بهسازی » که مفهومی است گسترده . و فراگیر و دارای وجوه مختلف و متعدد و « لرزه ای» که مشخص می کند چه نوع بهسازی مد نظر است.

سرفصل های ارائه شده در این فایل به شرح زیر است:

بهسازی لرزه ای و تفاوت آن با مقاوم سازی

مفهوم بهسازی لرزه ای

مفهوم لرزه ای

آسیب های لرزه ای سازه

مراحل آسیب لرزه ای سازه ها در زلزله

پارامترهای عمده موثر در آسیب لرزه ای سازه ها در زلزله

عملکرد انواع ساختمانهای موجود در مقابل زلزله

مقایسه اجمالی آسیب لرزه ای ساختمان ها در زلزله های دهه های اخیر

علل آسیب بیشتر در ساختمانهای بتنی در مقایسه با فولادی در زلزله های گذشته

 

مدهای عمده شکست لرزه ای ساختمانها در  زلزله های گذشته

عوامل اصلی شکست ساختمان در  زلزله ناشی از تعمیر و نگهداری

آسیب‌های لرزه‌ای در ساختمان‌های فولادی وعلل آنها به شرح :

۱ ایجاد طبقه نرم در طبقه همکف ساختمان

۲ ایجاد طبقه نرم در طبقات فوقانی ساختمان

۳ جابجایی مهار جانبی به صورت نامتقارن در ساختمان

۴ جابجایی دهانه مهاربندی شده در ارتفاع ساختمان

۵ عدم پیوستگی در سختی و مقاومت لرزه‌ای در ترازهای مختلف

۶ استفاده از مصالح بنایی پرکننده قاب‌ها به عنوان مهارکننده نیروهای جانبی

۷ عدم تناسب و هماهنگی اجزای سازه‌ای و غیرسازه‌ای

۸ عدم رعایت فاصله بین اجزای پرکننده قاب و اجزای قاب

۹ پرکردن دهانه قاب‌ها توسط مصالح به صورت نیمه پر

۱۰ طراحی نامناسب مهاربندهای فولادی

۱۱ شکل‌پذیری نامناسب سازه‌های فولادی

۱۲  عدم رعایت درز انقطاع بین ساختمان‌های مجاور

۱۳  نامناسب بودن شکل سازه در پلان

۱۴  عملکرد نامناسب سقف طبقات جهت انتقال نیروی زلزله

۱۵  نامناسب بودن اتصالات سازه‌ای

۱۶  طراحی نامناسب فونداسیون ساختمان

۱۷  روانگرایی خاک زیر ساختمان

۱۸  عدم مقاومت اجزای غیرسازه‌ای نمای ساختمان در برابر نیروی زلزله

 

دانلود بهسازی لرزه ای و مقاوم سازی ساختمان ها