انواع افزودنی های بتن و کاربرد افزودنی های بتن

خانه / بتن

anvae-afzoodanihay-beton

در این مجموعه با توضیحات کاملی در مورد افزودنی ها و انواع آن ها و همچنین با نام های انگلیسی ذکر شده برای این افزودنی های بتن اشنا می شویم که شامل مجموعه کاملی از انواع افزودنی های بتن است:

افزودنی های شیمیایی:

مواد حباب ساز

مواد کاهنده اب (روان کننده ها و فوق روان کننده ها)

مواد کندگیر کننده

افزودنی های تسریع کننده

مواد خمیری کننده و روان کننده

خواص مواد افزودنی:

تسریع در روند کسب مقاومت اولیه

کنترل واکنش های قلیایی سیمان با سنگدانه

طولانی کردن زمان گیرش

افزایش کارایی بدون نسبت اب به سیمان

تهییه بتن پرمقاومت، بتن مقاوم در برابر یخ زدن و اب شدن مکرر

و…

دانلود انواع افزودنی های بتن و کاربرد افزودنی های بتن

افزودنی های بتن

خانه / بتن

 

 

beton tech

 

 

افزودنی به اجزایی از بتن به جز سیمان پرتلند، آب و سنگ دانه ها گفته می شود که درست پیش از مخلوط کردن یا در ضمن آن به مخلوط اضافه می شوند.

اهداف کاربرد مواد افزودنی در بتن
تغییر در خواص بتن (یا ملات) تازه و خمیری
تغییر در زمان گیرش (سریع تر یا کندتر)؛ و یا کنترل زمان گیرش اولیه و نهایی،
تغییر در رئولوژی بتن یا ملات (روانی، تراکم پذیی، قابلیت جای دهی، و پرداخت پذیری)؛ و افزایش یا کاهش لزجت.
افزایش یا کاهش چسبندگی ملات
حفظ کارایی و جلوگیری از کاهش اسلامپ در طول زمان
تغییر در وزن مخصوص بتن تازه (عمدتاً کاهش)
تغییر در خصوصیات بتن (یا ملات) سخت شده
افزایش یا کاهش سرعت هیدراسیون،
کاهش نفوذ پذیری در مقابل هوا، آب، یون کلرید، دی اکسید کربن و سایر مواد زیان آور،

افزایش دوام بتن در مقابل شرایط محیطی نامناسب از جمله سولفات، یخ زدن و ذوب شدن، واکنش قلیایی، سایش، ضربه و . . .
کاهش انقباض (افت) در بتن سخت شده،
کاهش خوردگی میلگردها و تاخیر در شروع خوردگی.

 

دانلود افزودنی های بتن