a3

 

این ارائه از مفهومی ترین و بهترین مطالب در خصوص طراحی ساختمان ها در برابر زلزله می باشد که به تمامی دوستان توصیه می شود، که شامل سرفصل های زیر است:

نقش زلزله در مقایسه با سایر بلایای طبیعی در کل جهان

جلوگیری از تشکیل طبقه نرم در طبقه همکف

ممانعت از تشکیل طبقه نرم در طبقات فوقانی

اجتناب از مهاربندی غیر متقارن

اجتناب از انتقال مهاربندها در ارتفاع ساختمان:

ناپیوستگی در سختی ومقاومت از عوامل مشکلات:

دو دیوار سازه ای بتن مسلح در هر دو جهت اصلی:

اجتناب از ترکیب ستون ودیوار سازه ای بنایی

اجتناب از مهاربندی قابها بامیانقابها از جنس مصالح بنایی

اجتناب از ساخت ستون کوتاه

ساختمانهای مجاور را با درز جدا کنید

استفاده از خاموت ها با حلقه در ستون  ۱۳۵ درجه و فاصله ها ودیوارها  S<5d

عدم تعبیه بازشو یا فرورفتگی در ناحیه مفصل پلاستیک

اجتناب از ساخت قابهایی که بخشی از انها با میان قاب پر شده

ساختمان بامصالح بنایی رابا دیوارهای سازه ای بتن مسلح مهاربندی کنید

محافظت پی ها با استفاده ازروش طراحی بر اساس ظرفیت

دیوارهای سازه ای مسلح ابزار مناسب برای مقابله با زلزله

محاسبه پتانسیل روانگرایی

پلانهای فشرده مطلوبیت بیشتری دارند

با استفاده ازدالها،المانهای سازه ای قائم رابه هم بسته ونیرو ها را توزیع کنید

با استفاده از روش طراحی بر اساس ظرفیت ساختمان را شکل پذیر طراحی نمایید

مزایای روشهای نوین نسبت به روشهای سنتی

 

 

دانلود اصول طراحی در برابر زلزله