asar beton sabok dar tarrahi larzei

 

در این مطلب با انواع بتن های سبک و کاربرد های ان ها در ساختمان ها و طراحی های لرزه ای اشنا می شوید این مطلب حاوی سرفصل های زیر است و به دانشجویان و مهندسین عزیز توصیه می گردد:

مقدمه

تکنولوژی بتن سبک

طبقه بندی بر اساس عملکرد

بتن های سبک سازه ای

بتن سبک نیمه سازه ای

بتن سبک غیرسازه ای

طبقه بندی بر اساس روش دستیابی به جرم حجمی کم

انواع بتن سبک مرسوم

بتن سبک سبک دانه

بتن سبک گازی

بتن سبک گازی

اثرات استفاده از بتن سبک در طراحی لرزه ای

معرفی نمونه ها

بررسی نتایج نمونه های انتخابی

وزن

مصرف مقدار میلگرد و بتن

مقدار برش پایه استاتیکی و دینامیکی و نیروی تراز

نتیجه گیری

مقایسه تیرهای عمیق ساخته شده از بتن سبک با بتن معمولی و در نظر گرفتن اثر اندازه بر آنها

اثر اندازه

صحت سنجی مدل

مشخصات نمونه های تحلیلی

 

دانلود بتن سبک و نقش ان در طراحی لرزه ای