لینک تلگرام

برای برقراری ارتباط با پشتیبانی سایت از لینک مقابل استفاده نمایید

فهمیدن همه بخشیدن همه است

همه چیز در مورد سازه های(ساختمان های) فولادی

دسته بندی :سازه های فولادی
نویسنده civiladminwriter
9,723 بازدید بازدید
۴ نظر

 

hame chiz dar modrede sakhtemane fooladi

 

کتاب زیر دربر گیرنده سرفصل های زیر می باشد که در زمینه مباحث مربوط به سازه های فولادی می تواند منبع مناسبی برای دانشجویان و مهندسین گرامی باشد :

فصل ۱ : شناخت مصالح فولادی
آهن و فولاد
تهیه آهن خام با روش احیای غیرمستقیم – روش کوره بلند
مواد اولیه کوره بلند
کوره بلند
فعل و انفعالات داخل کوره بلند
محصولات کوره بلند
تولید فولاد از آهن خام
تولید آهن خام با روش احیای مستقیم
تاثیر عناصر در فولادها
تولید نیمرخ های فولادی
تهیه شمش و تختال با روش ریخته گری مداوم
نورد کاری
انواع فولادها
اصول نامگذاری فولادها
فولادهای ساختمانی معمولی
انواع نیمرخ های ساختمانی
فصل ۲ : سازه های فولادی
مفهوم سازه
تاریخچه سازه های فولادی
انواع سازه های فولادی
سازه های قابی

سازه های پوسته ای
ساز ههای معلق
سازه های خرپایی
محاسن و معایب سازه های فولادی
استانداردها و آ یین نامه های ساختمان های فولادی
فصل ۳ : شالوده ساختمان های فولادی
تعریف شالوده
شالوده های سطحی
شالوده منفرد یا تکی
شالوده مرکب
نکات اجرایی در ساخت شالوده
نکات فنی و اجرایی خاکبرداری
نکات فنی و اجرایی مربوط به خاکریزی و زیرسازی شالوده
قالب بندی شالوده
بتن مگر
نکات فنی و اجرایی آرماتوربندی
روش نصب پیچ های مهاری و صفحه ستون
فصل ۴ – اعضای فشاری (ستون)
تعریف ستون
کمانش اعضای تحت فشار
مقاطع مناسب برای ستون ها
نیمرخ نورد شده
مقاطع مرکب
ستون های ساخته شده از ورق
ستون های سالن های صنعتی
روش های ساخت ستون با مقاطع استاندارد مرکب
روش ساخت ستون جفت
روش ساخت ستون دوبل با ورق سراسری
روش ساخت ستون مرکب با بست های موازی (ستون دوبل پاباز)
جز ییات ساخت ستون در محل اتصال خمشی تیر به ستون
ستون های با مقطع دایره ای
نصب ستون روی صفحه ستون
روش سنتی
روش صنعتی
رواداری نصب ستون
فصل ۵ : اعضای خمشی (تیرها)
خمش چیست؟
تعریف تیر
انواع تیرها در سازه های فولادی
تیر از نظر شرایط تکیه گاهی
بارهای وارد بر تیر
سطح بارگیر تیرها
افتادگی(تغییر شکل)
نیمرخ های مناسب برای تیرها
شاه تیرها یا تیرهای اصلی Girder
تیرچه ها یا تیرهای فرعی  joists
تیرهای نعل درگاهی  Lintel
تیرهای لبه ای یا کناری Spandrel
لاپه  Purlin
تیر های لانه زنبوری
هدف از ساخت تیر لانه زنبوری
محاسن و معایب تیر لانه زنبوری
روشهای مختلف برش تیرآهن
روش ساختن تیر لانه زنبوری و تقویت آن
تیرهای مرکب(کامپوزیت)
فصل ۶ – اعضای محوری
تعریف اعضای محوری
مقاطع مورد استفاده برای اعضای محوری
لاغری به عنوان معیار طراحی
فصل ۷ : وسایل اتصال در سازه های فولادی (پرچ، پیچ و جوش)
تعریف
وسایل اتصال
پرچ
پیچ
جوش
ابزار جوشکاری در ساخت و نصب اسکلت فلزی
فصل ۸ : اتصالات در سازه های فولادی
انواع اتصالات در ساختمان های فولادی
اتصال تیر به ستون
اتصال ساده تیر به ستون (مفصلی)
اتصال صلب تیر به ستون
اتصال نیمه صلب تیر به ستون
اتصال کنسول ها به ستون
اتصال بادبند به قاب فولادی
اتصال پای ستون
اتصال ورق پای ستون به شالوده
اتصال ستون به ورق پای ستون
استفاده از ورق های سخت کننده در اتصال پای ستون
وصله ها
وصله ی تیرها
وصله ی ستون
وصله تیر راه پله
فصل ۹ : سامانه های ساختمانی
تعریف سامانه های ساختمانی
مسیر انتقال بار در سازه های فولادی
سامانه های باربر قائم
سامانه های باربر جانبی
قاب خمشی
دیوار برشی
مهاربندی
سامانه های متداول در ساختمان های فولادی متعارف
سامانه نیم اسکلت کلاف دار
سامانه قاب با اتصالات ساده
سامانه قاب با اتصالات صلب (سامانه قاب خمشی)
سامانه دوگانه یا تر یکبی
سامانه های نوین در سازه های فولادی بلند
سامانه قاب محیطی یا لوله ای  Structure framed tube
سامانه لوله در لوله  tube in tube Structure
سامانه لوله های چندگانه Multi tube Structure
سامانه ابرمهاربندی Mega-Braced Structure
سامانه کمربند خرپایی  Outtrigger-Braced Structur
سامانه هسته مرکزی  Core Structure
فصل ۱۰ : سامانه های مورداستفاده در ساختمان های صنعتی
سامانه ی خرپا
تعریف
کاربرد خرپا
انواع خرپا از نظر شکل
اجزای تش یکل دهنده خرپا
نیم رخ های رایج در ساخت خرپا
اتصالات در خرپاها
لاپه ریزی روی خرپاها و مهارکردن آن ها
مهاربندی ها در خرپاها
خرپای فضایی (فضاکار)
قاب های فولادی شیبدار
روش ساخت قاب ها و مونتاژ آن ها
درز انبساط در سامانه های قابی
انواع اتصال ستون به شالوده در قاب شیبدار(سوله)
اتصالات در قاب های صنعتی
مهاربندی در قاب های شیبدار (مهاربندی قائم و افقی)
سینه بندها
جرثقیل سقفی
فصل ۱۱ – تولید صنعتی قطعات فولادی- روش کارخانه ای
مقدمه
روش های برشکاری
برش سرد
برش گرم
مراحل آماده سازی لبه
تسمه سازی
مونتاژ اولیه- مونتاژ در قالب
جوش اولیه
مونتاژ ثانویه -مونتاژ سختک‌ننده ها
جوش ثانویه- جوش سختک‌ننده ها
مونتاژ نهایی.
جوش نهایی
کنترل تغ ییر شکل
کم کردن نیروی انقباض به وسیله
اجازه انقباض دادن به جوش به وسیله
متعادل ساختن نیروهای انقباض به وسیله
راه های حفاظت و نگهداری قطعات
خوردگی
روش های حفاظت فولاد
عملیات حمل
عملیات پیش مونتاژ و مونتاژ در پای کار
عملیات واداشتن، نصب و خال جوش اتصالات
شاقولی کردن ستون ها، هم محور کردن تیرها و تکمیل اطلاعات
نکات ایمنی در کارگاه های ساخت و نصب اسکلت فولادی ساختمان
حفاظت های شخصی جوشکاری
حفاظت های کارگاهی
فصل ۱۲ : کنترل کیفیت در جوشکاری ساختمان
مقدمه
عواملی که در یکفیت اتصالات جوشی موثرند
روش جوشکاری
آماده کردن لبه های درز
دستورالعمل جوشکاری
پرسنل
بازرسی و تا یید جوش
عیوب جوش
بازرسی جوش
بازرسی چشمی (عینی) جوش
آزمایش رنگ نافذ  Dye Penetrant Testing PT
روش ذرات مغناطیسی Magnetic Particle Testing MT
روش امواج فراصوت  Ultrasonic Testing UT
روش پرتونگاری  Radiographic Testing (RT
منابع

 

دانلود همه چیز در مورد سازه های(ساختمان های) فولادی

برچسب ها:

, , ,

پیشنهاد قیمت برای شرکت در مناقصات

-بهترین قیمت برای شرکت در مناقصات
-سود بالاتر
-پیشنهاد به صرفه ترین مناقصاتads


تیم مهندسی سیویل سرویس با بهره گیری از توان کارشناسان فنی خود با تجربه های متعدد اجرایی در زمینه مشاوره و اجرا در پروژه های عمرانی (ابنیه، مهندسی آب، فاضلاب و .....) آمادگی خود در همکاری با اشخاص حقیقی و حقوقی شاغل در این زمینه را اعلام می دارد.
تیم مهندسی سیویل سرویس پس از بررسی اسناد مناقصه بهترین قیمت ممکن را در زمان مناسب در اختیار پیمانکاران و اشخاص حقیقی و حقوقی قرار میدهد.
جهت هماهنگی با تیم مهندسی سیویل سرویس با شماره تماس 09189484062 در خدمت شما هستیم.فروشگاه سیویل سرویس

ads


فروشگاه سیویل سرویس در قالب تهیه فایل ها و ویدئوهای آموزشی مختلف در نرم افزارهای Abaqus , Plaxis , Autodyn به کمک تیم مهندسی خود که از اساتید و دانشجویان برتر کشوری تشکیل شده است فعالیت می کند.


دیدن ویدئوهای آموزشی سایت سیویل سرویس را به شما پیشنهاد می کنیم.


ads

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نکات مهم قبل از ارسال نظر

 • نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد
 • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود
 • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید
 • بسمه تعالی
  ضمن عرض سلام و خسته نباشید از اغضای گروه مهندسان سیویل سرویس
  اینجانب دانشجوی فوق لیسانس سازه هستم که میخواستم از زحمات بی شاعبه این گروه برای در اختیار گذاشتن این همه اطلاعات تشکر کنم .
  واقعا دست مریضات داره .
  خسته نباشید. به موفقیت شما ها.

 • سلام.
  دستت درد نکنه. عالی و بی نقص.

 • ببخشید فرمت فایل ها pdfهست ولی چرا تو گوشی باز نمیشه؟ حتما باید از pc برای دیدنش استفاده کنم؟ اگرنه.لطفا یه برنامه برای خواندنش پیشنهاد کنید.

  • سلام اول فایل زیپ را اکسترکت نمایید

 •