tarahi sazehay betoni

 

درس طراحی سازه های بتنی از مهم ترین و کاربردی ترین دروس مهندسی عمران است و دروس دیگری با این عنوان در سایر رشته های مهندسی نیز وجود دارد که با توجه به تغییرات به وجود امده در ایین نامه هر چه جزوات ابن دروس به روزتر باشند کاربرد بیشتری دارند جزوه موجود از به روز ترین و کاملترین جزوات درس طراحی سازه های بتنی می باشد که دیدن ان بسیار مفید است.

 

کلیک کنید : دانلود جزوه درس طراحی سازه های بتنی